November 3, 2015

Noutati

ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ pentru anul școlar 2018-2019

(se desfășoară conform adresei Ministerului Educatiei Naționale nr.30062/27.04.2017)

Prima perioadă de înscriere:  21.05.2018 – 8.06.2018

ORAR PRIMIRE DOSARE :

LUNI, MIERCURI, VINERI  între orele 10:00 – 13:00    ;      MARTI SI JOI:  între orele  10-13 și 15-17

Acte necesare pentru înscriere:

 Program prelungit:                                                                                                                                         

 • dosar plic
 • copie certificat naștere copil
 • copie buletin /carte de identitate ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 • adeverințe salariat părinți/ tutori/ reprezentanți legali                                                                                            

Program normal ( 4 ore)

 • dosar plic
 • copie certificat naștere copil
 • copie buletin /carte de identitate ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali

Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2018 – 2019:

Program prelungit :   

-grupa mică ( 3 ani)-  75 locuri

-grupa mare ( 5 ani) – 20 locuri

Program normal (4 ore) :

-grupa mare -10 locuri

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINȚ NR.22 cu sediul în: localitatea Brașov, b-dul.Ștefan Cel Mare și Sfânt , nr.16A, județul Brașov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor copii,cu contract pe perioada nedeterminata.

I.Conditii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice de participare la concurs:

1.Nivelul studiilor: 10 clase

2.Vechime în activitatea cu copiii: 1 an

 

III.Depunerea dosarelor si completarea fisei solicitantului

1.Dosarele se depun incepand din 12.02.2018-19.02.2018,dupa programul urmator:

Luni-vineri intre orele: 10.00-12.00

2.Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor in 22.02.2018,ora 12.00

 

IV.Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

1.Proba scrisă: data 01.03.2018, ora 10.00,afisarea rezultatelor ora 13.00 la sediul institutiei.

2.Proba practică: data 02.03.2018, ora 9.30, la sediul institutiei.

3.Proba interviu: data 02.03.2018, ora 11.00,afisarea rezultatelor ora 13.00 la sediul institutiei.

4.Afisarea rezultatelor finale: data 05.03.2018,ora 10.00,la sediul institutiei.

 

Director,

Prof.Peter Marcela

 

DOCUMENTE SOLICITATE LA  DOSARUL DE DEPUNERE PENTRU CONCURS

 • Cerere incadrare

 • Curriculum vitae

 • Copie dupa actul de studii

 • Copie certificate nastere

 • Copie certificate casatorie

 • Copie dupa actul de identitate

 • Adeverinta medicala

 • Cazier judiciar

BIBLIOGRAFIA:

 • Ordinul Ministerului Sanatatii Nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor

 • Legea nr.98/1994 actualizata in 2004 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

Director,

Prof.Peter Marcela

______________________________________________________________________________________

 

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI ȘCOLAR 2017- 2018 VA AVEA LOC LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2017, ORA 1000, ÎN CURTEA GRĂDINIȚEI.

Programul zilei se va desfășura astfel:

GRUPELE MICI A, B, C, D ȘI PROGRAM NORMAL( 4 ORE)

1000           – PRIMIREA COPIILOR ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII, ÎN CURTEA GRĂDINIȚEI

1000 – 1100 – FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR

1100 -1200   – ACTIVITATE ÎN SĂLILE DE GRUPĂ ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII ȘI

                  D-NELE EDUCATOARE

1200 -1230 – SERVIREA PRÂNZULUI ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII

1230         – PLECAREA ACASĂ

GRUPELE MIJLOCII A, B, C, D ȘI GRUPELE MARI  A, B, C, D ÎȘI VOR DESFĂȘURA PROGRAMUL OBIȘNUIT DE ACTIVITĂȚI, IAR ÎN INTERVALUL ORAR 1000 – 1100 VOR PARTICIPA ÎMPREUNĂ CU D-NELE EDUCATOARE LA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR.

ANUNȚ IMPORTANT

 

ÎNSCRIEREA LA GRADINIȚĂ pentru anul școlar 2017-2018

Perioada 22 mai – 9 iunie 2017 – înscrierea copiilor nou-veniți în grădiniță

ORAR PRIMIRE DOSARE : ZILNIC între orele 9:00 – 12:00 și 15:00 – 17:00

Acte necesare pentru înscriere:

 • dosar plic
 • copie buletin / carte de identitate părinți / tutori / reprezentanți legali
 • adeverințe salariat părinți / tutori / reprezentanți legali

Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2017 – 2018:

Program prelungit :

 • Grupa mică : 100 locuri
 • Grupa mare : 10 locuri

 

Program normal (4 ore) : 10 locuri

 

Gradinița funcționează la o capacitate de 320 locuri.

 

 

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration