November 3, 2015

Noutăți

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE

Depunerea dosarelor de înscriere are loc în perioada 27.05.-31.05.2024 și se poate face astfel:

1. La sediul grădiniței în intervalul orar 9.00- 17.00

2. On- line pe adresa de e-mail: miculprintg@gmail.com.

Cererea tip poate fi descărcată de aici:

Declarația pe proprie răspundere poate fi descărcată de aici:

Ordinul Ministerul Educației privind Metodologia de înscriere în învățământul antepreșcolar/ preșcolar poate fi consultat aici:

ANUNȚ ÎNSCRIERE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023- 2024

TOATE DOSARELE DEPUSE ÎN PERIOADA DE ÎNSCRIERE A COPIILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023- 2024 AU FOST ADMISE.

ACTELE MEDICALE ALE COPIILOR NOU-ÎNSCRIȘI VOR FI DEPUSE ÎN LUNA SEPTEMBRIE LA SEDIUL GRĂDINIȚEI , ÎN PERIOADA 6.09- 8.09.2023 .

DOCUMENTELE MEDICALE :

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, în perioada 6.09.-8.09.2023, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; (adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare( fișa medicală cu vaccinările copilului), întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea grădiniței.

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024

LOCURI  DISPONIBILE  PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Program prelungit:

GRUPA MICĂ – 80 locuri

GRUPA MARE ORAR NORMAL – 10 locuri

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor  cu vârste între 3 și 6 ani în Grădinița cu Program Prelungit ”Micul Prinț ” Nr.22 Brașov , în anul școlar 2023-2024, se derulează succesiv următoarele etape:

1.Reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2023-2024:- în perioada 6.06.2023-14.06.2023

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri:- 14 iunie 2023, ora 14.00

2. Înscrierea copiilor care nu au mai frecventat grădinița ”Micul Prinț”  nr. 22 Brașov:

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri:

Faza I         :15– 20 iunie 2023

Faza a II-a  :21—26 iunie 2023

Faza a III-a: 27—30 iunie 2023

Copiii sunt înscriși în această etapă pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea   etapei de reînscrieri.

Afișarea rezultatului și  a numărului de locuril ibere rămase după prima etapă de înscrieri:- 30 iunie 2023, ora 14.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, prevăzute în adresa Ministerului Educației Nr.28074/ 4.05.2022., pe care o puteți accesa mai jos.

Adresa_ME_28074_2022_inscriere_reinscriere_inv_prescolar_2022_2023Download

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

-Cerere tip

-Copie certificat naștere copil

-Copie cărți de identitate ambii părinți/ reprezentanți legali ai copilului

-adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanți legali sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit

– declarația pe propria răspundere

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, în perioada 6.09.-8.09.2023, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; (adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare( fișa medicală cu vaccinările copilului), întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea grădiniței.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: în perioada 15- 30 iunie 2023

 1. Online-documentele mai sus-meționate , scanate , salvate în format PDF  și,grupate într-un singur folder denumit cu numele copilului și grupa pentru care solicită înscrierea (mică sau mare) vor fi trimise pe adresa de e-mail: miculprintg@gmail.com.

Sau

2. Fizic -documentele  grupate într-un dosar vor fi depuse la sediul grădiniței după următorul program:

Dimineața: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri- între orele 9-12.

După-masa: Marți și Joi între orele 15- 17.

Formularul de cerere -tip pentru înscriere poate fi descărcat de aici:

Declarația pe proprie răspundere poate fi descărcată de aici:

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri disponibile se aplică criteriile generale stipulate în OME nr.4319/31.05.2023

Poate fi descărcat aici:

Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) pentru nivelul preșcolar sunt următoarele:

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/ reședința/locul de muncă al/a unuia dintre părinți/al/a reprezentantului legal este situat/ situată în apropierea unității de învățământ unde părintele/ reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/ reprezentant legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

e) existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);

f) ambii părinți /părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:

(i) pensionat în conformitate cu prevederile legale;

(ii) cu certificat de handicap;

(iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu document edoveditoare de la agenția pentru ocuparea forței de muncă;

 g) existența unui certificat medical de încadrareîn grad de handicap a copiluluiși/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;

h) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

Structura anului școlar 2022- 2023

ANUNȚ

DESCHIDEREA ANULUI ȘCOLAR 2022- 2023 VA AVEA LOC ÎN DATA DE 5.09.2022.

Programul zilei de luni, 5.09.2022 va fi următorul :

1.Copiii care au mai frecventat grădinița în anul școlar 2021- 2022 se vor prezenta la grădiniță după programul stabilit pentru fiecare grupă. Acest program va fi anunțat de către d-nele educatoare pe grupul de whatsapp al fiecărei grupe.

2.Copiii nou-înscriși din GRUPELE MICI: A, B, C și D se vor prezenta însoțiți de părinți la ora 10.00, în curtea grădiniței.

Programul grupelor mici în ziua de 5.09.2022 va dura maxim o oră și va cuprinde:

 1. Prezentarea grădiniței
 2. Prezentarea grupelor și a cadrelor didactice care vor îndruma aceste grupe
 3. Probleme organizatorice
 4. Predarea dosarelor medicale care trebuie să conțimă următoarele, conform O.M. nr.438/ 4629/ 2021:
 • Fișa medicală cu vaccinările copilului
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate
 • Dosar plic

Rezultate înscrieri an școlar 2022- 2023

Toate dosarele de înscriere ale preșcolarilor pentru anul școlar 2022- 2023 au fost admise.

Excepție fac dosarele depuse și la alte grădinițe, pentru care nu s-a confirmat înscrierea la Grădinița cu Program Prelungit ”Micul prinț” nr. 22 Brașov.

Preșcolarii grupelor mari ( an școlar 2021- 2022) care au optat pentru reînscrierea la grupa mare în anul școlar 2022- 2023, au fost repartizați după cum urmează:

Cei din grupa mare ”A” -”Rățuștelor” – la grupa mare ”C” ”Albinuțelor”

Cei din grupa mare ”B”- ”Piticilor ”- la grupa mare ”D” – ”Soarelui”

Cei din grupa mare ”C”- ”Furnicuțelor” – la grupa mare ”A” – ”Bambi”

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA COPIILOR LA GRĂDINIȚĂ ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023

LOCURI DISPONIBILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

Program prelungit:

GRUPA MICĂ (3 ani)- 100 locuri

Program Normal:

GRUPA MARE 5/6ani)-10 locuri

Înscrierea copiilor care nu au mai frecventat grădinița se va desfășura în două etape, în funcție de completarea locurilor disponibile, astfel:

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 30.05.2022-10.06.2022

A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE: 29.06.2022-3.07.2022 (Această etapă se derulează în situația în care nu se completează locurile în prima etapă)

Înscrierea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a vârstei:

-pentru program prelungit, copiii care au împlinit 3 ani până la 1.09.2022, în funcție de locurile neocupate  și copiii care împlinesc 3 ani până la 31.12.2022

-pentru program normal, copiii care au împlinit 5 ani până la 1.09.2022, în funcție de locurile neocupate copii care împlinesc  5 ani la 31.12.2022.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil, prevăzute în adresa Ministerului Educației Nr.28074/ 4.05.2022., pe care o puteți accesa mai jos.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

-Cerere tip

-Copie certificat naștere copil

-Copie cărți de identitate părinți/ reprezentanți legali ai copilului

-adeverințe/declarație pe propria răspundere privind calitatea de angajați ai părinților/ reprezentanților legali

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:

Online-documentele în format digital (scan/poză clară), grupate într-un singur folder denumit cu numele copilului și grupa pentru care solicită înscrierea vor fi trimise pe adresa de e-mail: miculprintg@gmail.com.

SAU

Fizic -documentele  grupate într-un dosar vor fi depuse la sediul grădiniței după următorul program:

31.05.2022 în intervalul orar 12.00-15.00

2.06.2022 în intervalul orar 12.00-15.00

7.06.2022 în intervalul orar 12.00-15.00

8.06.2022 în intervalul orar 12.00-15.00.

Formularul de cerere -tip pentru înscriere poate fi descărcat de aici:

ANUNȚ

Informare privind situația vaccinării împotriva Covid -19 în grădiniță

Până la această dată ( 1 / 11/ 2021) în instituție sunt 30 cadre vaccinate din total 45 cadre, respectiv procentul de vaccinare este de: 66,6%.

Anunț important!

Stimați părinți,

Au inceput inscrierile pentru clasa pregătitoare.

Dorim să venim in sprijinul dvs. cu precizări extrase din Metodologia și calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022  aprobate prin Ordinul de Ministru 3.473/10.03.2021

Cap. II Condiții de înscriere în învățământul primar
Art. 5 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii.
(2) Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
Art. 6 (1) Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
(2) În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa
nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice.

(3) Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.
Art. 7. – (1) Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au
frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.

Părinții ai  căror copii împlinesc 6 ani în perioada 1.09.2021-31.12.2021 și optează pentru înscrierea acestora în clasa pregătitoare au nevoie de recomandare eliberată de grădiniță.

Cererea pentru eliberarea recomandării se poate descărca AICI

Metodologia  înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 se poate descărca AICI

Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 se poate descărca AICI

IMPORTANT!

Dragi părinți!

Luni, 8 / 02/ 2021, se redeschide grădinița., conform scenariului ”galben” aprobat pentru municipiul Brașov.

ACCESUL COPIILOR în curtea grădiniței se va efectua prin preluarea lor de la poartă de către un reprezentant al grădiniței, care îi va conduce la sălile de grupă. Accesul părinților/ tutorilor legali în curte NU este permis.

RESPECTAREA ORELOR DE SOSIRE ȘI DE PLECARE A COPIILOR ESTE OBLIGATORIE!

PRIMIREA COPIILOR se face de la poarta grădiniței în intervalul 7.30- 8.15, după cum urmează:

Grupa mică ”A”- Bambi -prof. Crișan Rodica/ Muntean Virginia -ora 8.15

Grupa mica ”B”- Fluturașii – prof.Apetroaei Bianca/ Călin Cristina -ora 8.00

Grupa mică ”C”- Albinuțele– prof. Drumea Violeta/ Tușa Angela -ora 8.00

Grupa mică ”D” – Soarelui – prof.Bati Margareta/ Kovacs Bianca -ora 8.15

Grupa mijlocie ”A”– Rățuștele- prof.Chiojdoiu Cristina/ Ștefancu Ioana –ora 7.45

Grupa mijlocie ”B”- Piticii– prof.Comșulea Mihaela/ Denghel Andreea -ora 7.30

Grupa mijlocie ”C”- Furnicuțele– prof.Popa Păuna/ Tache Lavinia -ora 8.15

Grupa mare ”A” – Buburuzele– prof.Juravle Raluca/ Matei Diana -ora 8.00

Grupa mare ”B” – Broscuțele – prof. Cotelea Florina/ Tița Alina -ora 7.45

Grupa mare ”C” –Iepurașii– prof. Maraloiu Luiza/ Sfetea Andreea -ora 7.30

Grupa mare ”D”- Ghimpișorii– prof. Opriș Doina/ Simian Loredana -ora 8.15

Grupa mare ”E” –”Steluțele” prof. Lițoiu Anda/ Marchiș Nicoleta -ora 7.45

Grupa orar normal ”Ursuleții” – prof. Sminchișe Florența -ora 8.00

PRELUAREA COPIILOR de la grădiniță se face de la poarta grădiniței, astfel:

– Grupele mici – la ora 16.00

– Grupele mijlocii A, B, D  – la ora 16.15

– Grupa mijlocie C  si grupele mari A, B și C – la ora 16.30

– Grupele mari D și E – la ora 16.45

Pentru revenirea la grădiniță nu este necesar avizul medical de intrare în colectivitate.

Mai multe detalii despre  cele necesare copiilor la grădiniță vă vor fi transmise de câtre d-nele educatoare pe fiecare grup de comunicare cu părinții. .

În atenția părinților!

Stimați părinți,

În contextul situației epidemiologice actuale și în vederea facilitării obținerii informațiilor oficiale privind campania de vaccinare anti Covid 19, puteți accesa link-ul următor:

https://vaccinare-covid.gov.ro/

SCENARIUL DE REDESCHIDERE A GRĂDINIȚEI

Acest scenariu este valabil începând cu data de 22/ 09/ 2020 și poate fi modificat în funcție de situația epidemiologică existentă la data de 21 /09/ 2020.

ANUNȚ IMPORTANT

Dragi părinți,

Odată cu deschiderea anului școlar 2020- 2021, la grădinița noastră măsurile de protecție și igienă, precum și adaptarea la aceste reguli vor fi esențiale pentru a asigura un spațiu sigur și prietenos pentru preșcolari.

În acest context, vă rugăm să participați la educația pentru igiena și sănătatea copiilor, astfel încât revenirea la grădiniță să se facă în siguranță pentru toți- copii, familii, personalul grădiniței.

Având în vedere prevederile ORDINULUI COMUN 5487/1494/31.08.2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învățământ, în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2, precum și recomandările din Ghidul pentru unitățile de învățământ preșcolar elaborat de MEC,  la nivelul Grădiniței cu program prelungit ”Micul prinț” Nr.22 s-au luat următoarele măsuri  :

SCENARIUL DUPA CARE VA FUNCTIONA GRADINITA CU PP MICUL PRINT NR.22,  ÎN PERIOADA 14.09.200-21.09.2020,  ESTE ROȘU, RESPECTIV ACTIVITĂȚI EDUCATIVE DESFĂȘURATE ONLINE.

Acest scenariu a fost adoptat datorită existenței unui caz confirmat de Covid-19 și a unui număr de 5 persoane aflate in izolare la domiciliu, din rândul personalului grădiniței.

Scenariul ROȘU de funcționare va fi menținut până în data de 21.09.2020 inclusiv.

Scenariul de funcționare începand cu data de 22.09.2020 va fi comunicat in timp util pe pagina web a gradiniței și pe grupurile de WhatsApp ale grupelor.

Programul activităților online va fi disponibil astăzi, 11.09.2020 ,pe pagina web a grădiniței și pe grupurile WhatsApp ale grupelor incepand cu ora 16.

                                VREM SĂ RĂMÂNEM SĂNĂTOȘI !

      În această perioadă de suspendare a cursurilor la clasă și desfășurarea activităților educaționale online, conform scenariului ROȘU, din ordinul 5487/1494/31.08.2020 vă rugăm să confirmați următorul program ce urmează a fi desfășurat în perioada 14.09 -21.09.2020.

 • Luni, Miercuri – activitate online
 • Marți, Joi, Vineri – activități educative pe grupuri de vârstă, postate pe site-ul grădiniței și pe grupuri de WhatsApp

Prin accesarea meniului, vă puteți informa despre structura anului școlar în curs, despre programul de casierie și despre programul și actele necesare pentru înscriere.

REZULTATELE PRIMEI ETAPE DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ, pentru anul școlar 2020- 2021

PROGRAM PRELUNGIT

GRUPA MARE

 • Au fost admise toate dosarele copiilor depuse pentru anul școlar 2020-2021.

GRUPA MIJLOCIE

 • Au fost admise toate dosarele copiilor depuse pentru anul școlar 2020-2021.

GRUPA MICĂ

 • Au fost admise toate dosarele copiilor care au împlinit vârsta de 3 ani la 1.09.2020, pentru anul școlar 2020-2021
 • Dosarele copiilor care împlinesc vârsta de 3 ani în perioada 1.09.2020 – 31.12.2020, rămân în evidența grădiniței, urmând a fi soluționate până la data de 31.08.2020,în limita locurilor disponibile.

PROGRAM NORMAL

 • Au fost admise toate dosarele copiilor depuse pentru anul școlar 2020-2021.

ANUNȚ

În baza adresei DGIP  nr. 2432/16.06.2020, cererile părinților pentru participarea copiilor la activități recreative în perioada verii se primesc până la data de 19.06.2020 ora 15.

Pot depune cereri părinții ai căror copii au fost înscriși la grădinița ”Micul prinț” nr. 22 Brașov în anul școlar 2019- 2020, după cum urmează:

Pentru a veni în sprijinul părinților, vom posta și aici propunerile de activități de pe pagina de facebook a grădiniței.

VINERI 12 IUNIE

Dragi prințișori și prințese, dragi părinți, a sosit ultima zi de grădiniță online din acest an școlar ! Vă mulțumim pentru participarea de până acum , pentru eforturile depuse și pentru activitățile frumoase realizate împreună cu cei mici!
Vă dorim o vacanță ”adevărată!” și multe zile cu soare pe cer și…în suflet!
Și binețeles, vă propunem 2 activități -sperăm amuzante și atractive pentru copii!
Joc : ”Tălpile jucăușe”
Materiale: hârtie colorată, foarfece, lipici, paie/ bețișoare, o rolă de scotch
https://www.youtube.com/watch?v=Nb2NM_I5bxI sau
https://www.youtube.com/watch?v=4xqlw38RpLM

Activitate: ”Castelul Micului prinț”
Materiale: cuburi, piese lego, Duplo, orice alt joc de construcții, hîrtie, creioane colorate. carioci, foarfece, lipici
Sarcina didactică este construirea/ desenarea/ confecționarea unui castel al Micului prinț, așa cum își imaginează copilul sau așa cum și-ar dori să fie! Atașăm câteva modele, dar suntem sigure că fantezia celor mici ne va întrece așteptările! Nu uitați să ne trimiteți fotografii cu realizările prințișorilor noștri!

JOI 11 IUNIE

Începem ziua cu ritm și mișcare! Zumba kids vă invită să dansați: TAKI-TAKI!
https://www.youtube.com/watch…
Și, pentru că tot am stat pe lângă casa mai mult timp, azi vă propunem activități cu…căsuțe!

Grupa mică: ”Completează ferestrele!”
Materiale: coli, creioane colorate/carioci
Se desenează/ printează ca în modelul atașat, apoi copilul poate colora căsuța( dacă a fost desenată). În cadrul ferestrelor, va avea sarcina de a completa cu buline vecinii numerelor scrise în ferestre.

Grupa mijlocie: ” Ce se ascunde în curtea căsuței?”
Materiale: coli, creioane colorate, creioane de scris
Se desenează/ printează (sau se arată copilului imaginea pe ecran) , conform modelului din atașament. Separat, se desenează pe o coală ca în modelul atașat, cercuri și casete cu numerele 1-8. Copilului i se va cere să observe atent desenul/ imaginea, apoi să găsească lucrurile ascunse și să deseneze în cercul corespunzător câte un exemplar din fiecare obiect. Exemple: în imagine sunt ascunse: o pisică. 2 amprente de lăbuță, 3 iepuri, 4 morcovi, 5 fluturi, 6 mere roșii, 7 ciupercuțe. 8 lalele. În cercul corespunzător cifrei unu, va desena o pisică. În cercul corespunzător cifrei 4, va desena un morcov. în cercul corespunzător cifrei 8, va desena o lalea. Copilul va trebui să găsească singur câte elemente de același fel lipsesc, dar poate fi ajutat dacă este cazul.

Grupa mare: ”Construiește căsuța!
Materiale: coli, creioane colorate, foarfece
Se desenează/ printează ca în modelul atașat. În partea dreaptă se află o coloană cu cifre care vor fi decupate, astfel încât copilul va avea pătrățele cu cifre de la 1-10. Pe fiecare căsuță este scrisă o adunare din care lipsește unul dintre termeni. Copilul va calcula( cu ajutorul degetelor, al diferitelor materiale disponibile- beșișoare, piese mici de lego, orice alte materiale) și va amplasa cifra decupată corectă în fereastra liberă, pentru a completa adunarea.

MIERCURI 10 IUNIE

Azi ne jucăm cu…CERCURI !
Mai întâi, toți copiii fac…o piruetă!
https://www.youtube.com/watch…
Se vizionează filmul și se repetă mișcările sugerate de cântec.

Grupa mică: ” Chipul verii”
Materiale: coli/ carton, creioane colorate/ marker, flori, frunze , semințe sau alte materiale naturale, lipici
Se trasează conturul unei fețe rotunde și desigur, zâmbitoare, apoi copilul va lipi în jurul capului materialele naturale ( vezi atașament)

Grupa mijlocie: ”Ne jucăm, adunăm, dar mai mult ne amuzăm !”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci, paste de diferite forme
Se desenează conform modelului din atașament, apoi se scriu diferite adunări , în limitele 1-5 sau chiar 10, în funcție de abilitățile copilului. Copilul va rezolva adunările plasând un număr de paste egal cu rezultatul adunării. Distracție plăcută!

Grupa mare: ”Dischete…cochete!”
Materiale: coli, hârtie colorată, dischete, foarfece, lipici, creioane colorate/ carioci
Vă propunem o activitate distractivă prin care să realizați diferite forme cu ajutorul dischetelor. Pentru inspirație, am atașat câteva exemple ! Orice idee este foarte buna!

MARTI 9 IUNIE

Astazi, “Micul prinț” vă propune să ne jucăm de-a … DIRECȚIA!
Pentru toate grupele: un joc amuzant, în care mami, tati sau fratele / sora au un rol important !
https://www.facebook.com/arons.edu/videos/343098083326244/?t=62

Grupa mică: “Sus sau jos?”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se printează/ desenează ca în modelul atașat, apoi i se cer copilului urmatoarele sarcini didactice:
-sa coloreze ursuleții care se uită în sus
-sa încercuiască ursuleții care se uită în jos
-sa deseneze în caseta din stânga tot atâtea buline albastre câti ursuleți se uită în sus și în caseta din dreapta tot atatea buline roșii câți ursuleți se uită în jos

Grupa mijlocie: “ Stânga, dreapta?”
Se vizionează filmulețul (cântecul) , apoi se repeta noțiunile de stânga/ dreapta împreună cu copilul.
https://www.youtube.com/watch?v=79gLGU50ceM
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se printează / desenează conform modelului din atașament, apoi copilul va număra câte balene sunt orientate spre dreapta ( vezi balena de sus) și le va colora . În casete va scrie cifra corespunzătoare numărului de balene orientate spre dreapta ș apoii spre stânga. La fel se procedează și cu fișa cu foci.

Grupa mare: “Găsește direcția!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează ca în modelul din atașament.
Sarcini didactice:
-să coloreze sagetile, pe rând, respectând culorile indicate și direcțiile spre care sunt îndreptate săgețile
-să numere câte săgeți au orientare oblică și să noteze acest lucru in casetă( pătrat)
– pe o coală separat, să deseneze săgeți în ordinea spusă de dvs., realizând un traseu (un exemplu este în ultimul atașament)

VINERI 5 IUNIE

” SUNT COPIL CIVILIZAT!”
Pentru toate grupele, avem astazi un joc interactiv ! Accesati link-ul si …spor la joc! Avem toata increderea ca veti da raspunsurile corecte!
https://wordwall.net/…/test-de-evaluare-sunt-copil-civiliza…

Iunie se mai numeste si “ciresar”, stiati, copii? Sa va spunem si de ce: se coc ciresele timpurii ! Stim ca va plac, asa ca azi vom face activitati despre aceste fructe delicioase!

Grupa mica: “Ciresel si Ciresica”
Materiale:coli, creioane colorate
Se vizioneaza filmul, apoi se invata cuvintele si linia melodica, explicand eventualele cuvinte mai dificile ( savoare, ziulica, etc).Cantecul poate fi repetat imitand miscarile din filmulet, copiilor le va placea!
In completare,se deseneaza pe o foaie ca in modelul atasat, apoi i se cere copilului sa coloreze spatiile numerotate conform legendei.

Grupa mijlocie: “Ne plac ciresele!”
Materiale: hartie colorata, foarfece, lipici
Se traseaza pe hartie contururile de decupat ( cirese, frunze, codite) Ciresele vor fi realizate fiecare din cate 2 cercuri. Copilul va incerca sa decupeze aceste forme, dar il puteti ajuta daca e nevoie. Pe o coala, se lipesc apoi formele decupate conform modelului din atasament.

Grupa mare: “Adunam …cirese!”
Materiale: coli, creioane
Se deseneaza / printeaza conform modelului din atasament.
Sarcina didactica este de a completa cifrele corespunzatoare din cirese si de sub codita cireselor, astfel incat suma cifrelor din cirese sa fie egala cu cifra de sub codite. In unele cazuri lipseste cifra dintr-o cireasa, in altele – cifra de sub codita. Succes!

JOI 4 IUNIE

Prințișori și prințese, nu-i așa că știți cuvintele magice? Oare care sunt? Desigur…TE ROG și MULȚUMESC! De multe ori, când vă doriți ceva, trebuie să -i rugați pe părinți ,pentr că toate…costă! Și binențeles, să le mulțumiți! Dar mai întâi, ar trebui să știm câte ceva despre bani !

Ca de obicei în această săptămână, avem 2 mici poezii amuzante , pentru toți copiii ! ( vezi atașament)

Grupa mică: ” E frumos să dăruiești!” Materiale: coli, creioane colorate,/ bani, fie de lână / paie, alte materiale Se urmărește filmulețul, apoi se reiau ideile principale, cu ajutorul întrebărilor, și se subliniază importanța generozității și a bucuriei de a dărui. https://www.youtube.com/watch?v=xsvpC8hH5is După activitate, se poate printa/desena ca în modelul din atașament. (se pot folosi bancnote si monede adevărate ) . Copilului i se explică valoarea banilor, atât cât este necesar și înțelege, apoi i se cere să pună în perechi bancnotele( monedele), fie prin trasare cu creionul, fie prin unire cu bucăți de lână, paie, etc )

Grupa mijlocie: ”Fac economii!” Se vizionează filmulețul, apoi se discută asupra importanței economisirii , dar și despre faptul că nu pot cheltui fără măsură, pentru orice lucru pe care îl văd sau îl doresc. https://www.youtube.com/watch?v=dLAIK8WOgKw În completare, se desenează/ printează ca în modelul din atașament, apoi se explică sarcina didactică: ”dacă racheta de tenis si mingea costa 5 lei, de ex, iar tu ai în pușculiță 2 lei ( e întrebat chiar copilul câți lei are) , atunci câți lei mai trebuie să economisești pentru a putea cumpăra racheta și mingea? Desenează -i în pușculiță!

Grupa mare : ”Povestea banilor” Filmul se vizionează împreună cu un adult, pentru a explica eventualele cuvinte sau expresii necunoscute copilului. Se pot relua câteva idei principale, ca de ex. necesitatea apariției banilor, utilitatea lor, cum se produc banii, cum arată banii, etc. https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ După film, se desenează/ printează ca în modelul din atașament, apoi se explică astfel: ”dacă ai avea foarte mulți bani, ce ai cumpăra?” În norișorul de sus, desenează ce ți-ai dori tu, iar în ovalele din josul paginii, ce ai cumpăra pentru mama și pentru tata ?

MIERCURI 3 IUNIE

“Cuvinte si purtari frumoase ! ” continua cu …
BUNELE MANIERE !
Toate grupele vor spune: ” Stiu sa salut!”
Se citesc poeziile din atasament apoi se discuta despre importanta salutului la sosire si la plecare, precum si despre modul de a saluta sau formulele de salut in functie de varsta.

Grupa mica: “Invat sa fiu politicos!”
Materiale: coli, creioane colorate
Se urmareste filmuletul, apoi se discuta ( prin intrebari ajutatoare) despre principalele reguli de buna purtare prezentate.
https://www.youtube.com/watch…
Se printeaza sau se deseneaza ca in modelul din atasament, apoi i se cere copilului sa coloreze iconitele, conform imaginilor. ( iconita zambitoare pentru comportamente pozitive si cea trista pentru comportamente negative) Copilul poate colora si imaginile, daca doreste !

Grupa mijlocie : “Cei 7 ani de-acasa!”
Materiale: coli, creioane colorate
Se vizioneaza filmuletul, apoi se discuta despre notiunile de comportament pozitiv prezentate in cantec. Se repeta versurile si linia melodica pentru invatarea cantecului.
https://www.youtube.com/watch…
La fina, copilul poate desena una dintre regulile de buna purtare mentionate in cantec.

Grupa mare : ” Bunele maniere la masa”
Materiale: coli, creioane colorate
Se urmareste filmuletul, apoi se repeta impreuna cu copilul regulile de buna purtare in timpul mesei.
https://www.youtube.com/watch?v=qgl6t38GtLI
Se deseneaza/ printeaza pe o coala conform modelului din atasament, apoi se repeta denumirea si pozitia corecta a tacamurilor. La final, copilul va colora imaginile, si chiar poate desena felul de mancare preferat in farfurie!

MARȚI 2 IUNIE

O zi ploioasă, dar perfectă pentru citit și scris! Avem pentru voi toți, în această săptămână, poezii simpatice și utile, care vă vor aminti câteva dintre regulile de bună purtare !
Prima este…PUNCTUALITATEA !
În atașament aveți cele două poezioare pe care să le citiți și să le discutați împreună cu copiii, accentuând ideea de a fi punctual.

Creionul va fi prietenul nostru astăzi, așa că…spor la scris!
Grupa mică:” Plouă, plouă!”
Materiale: coli, creioane de scris, creioane colorate
Se desenează / printează ca în modelele din atașament, apoi copilul va trasa pe liniile punctate. La final, poate colora elementele suplimentare. ( umbrele, nori, copii, etc) Vă oferim mai multe variante, dvs. alegeți ce considerați potrivit.)

Grupa mijlocie: ”Știu să scriu cifre!”
Materiale: coli, creioane
Vă propunem o modalitate inedită de a învăța copilul să scrie cifrele, folosind palma . Aveți în atașament imaginile pentru toate cifrele de la 1-10. ( puteți alege doar până la 5 , nu e neapărată nevoie de toate cifrele) Copilului i se arată aceste imagini sau dvs.îi puteți arăta concret cum va proceda, apoi va încerca el însuși să le scrie. E mai amuzant și mai eficient decât să scrie după un model clasic!

Grupa mare: ”Punctele devin modele!”
Materiale: coli, creion de scris, creioane colorate
Se desenează / printează ca în atașament ( vă oferim mai multe modele, dvs. alegeți câte doriți sau puteți crea altele ). Copilului i se va cere să unească punctele și să reproducă în partea dreaptă modelul din stânga. Dacă se descurcă bine, puteți să-i cereți să creeze el modele, de preferință simetrice !

VINERI 29 MAI

Încheiem o săptămână a copiilor, și ce poate fi mai frumos decât …PRIETENIA? Astăzi, micule prinț, ”FII PRIETENUL MEU !”
Pentru toate grupele: ” Rochița prietenei mele!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci, foarfece și…NATURA!
Se desenează pe o coală silueta unei fetițe, se colorează capul, mâinile, picioarele, apoi se decupează rochia. Copilul va realiza cât de mult poate din aceste sarcini, în funcție de vârstă și abilități. Nu mai rămâne decât să amplasați coala decupată în dreptul unei texturi ( țesătură, flori, pietriș, cer, iarbă sau orice altceva vă place) , să faceți poze și…să ni le trimiteți și nouă!😊
În atașament aveți câteva exemple.

Grupa mică: ” Eu, prietenul meu și…matematica!”
Materiale: carton/coli, creioane colorate/ carioci, cârlige de rufe
Se desenează conturul unor fețe pe coli, apoi i se cere copilului să deseneze/ coloreze chipul său și al unui/ unor prieteni în contururile desenate. Puteți realiza oricâte doriți. În caseta de jos se scriu cifre , în limitele 1-5 sau mai mult, după cum se descurcă cel mic și în funcție de nr. de cârlige care se pot prinde.( vezi atașamente) Copilului i se cere să amplaseze în partea de sus a capului tot atâtea cârlige câte indică cifra. Rezultatul e amuzant pentru că aceste cârlige arată ca o coafură caraghioasă!

Grupa mijlocie: ” Balonul prieteniei”
Materiale: coli, creioane colorate. carioci
Se urmărește filmulețul, apoi se reia povestirea împreună cu copilul, ajutându-l cu întrebări și subliniind importanța prieteniei.
La final, copilul va desena și colora o scenă din povestire, la alegere.
https://www.youtube.com/watch…

Grupa mare: ”Rețeta prieteniei”
Materiale: coli, creioane colorate/carioci
Se urmărește filmulețul, apoi se repetă ideile din film pe înțelesul copiilor, simplificând noțiunile și stabilind câteva idei principale. Întrebați copilul dacă are prieteni, și de ce îi consideră prieteni. De asemenea, cum crede el că trebui să fie un prieten adevărat,
https://www.youtube.com/watch?v=w4c7Q9Qm1q0
Apoi, îi propuneți să realizeze ”ceva bun”pentru prietenul lui ! Se desenează/ printează pe o coală conturul unui aliment iubit de copii și în interior îi cereți să deseneze/ coloreze scene de prietenie dintre el și prietenul său ! Noi vă oferim în atașament conturul unui tort, dar puteți alege și alte …bunătăți!

JOI 28 MAI

”Copii mici, emoții …mari! ”
În fiecare zi, un copil experimentează o multitudine de emoții, pe care uneori le acceptă, alteori nu, iar noi, cei mari, trebuie să le stăm alături și să-i ajutăm să le gestioneze ! Vorbind despre ele, explicându-le, vor trece mai ușor peste cele negative!
Pentru toate grupele, avem un joc amuzant: ” Stai așa!”
Materiale: coli, creioane/ carioci
Se desenează pe coli siluete simple de oameni care stau într-o anumită poziție, apoi , pe rând, desenele se arată copilului și i se cere să imite poziția omulețului. Distracția e garantată!

Grupa mică: ” Zarul emoțiilor”
Materiale: coli, creioane colorate/carioci, foarfece, lipici
Se printează sau se desenează ca în modelul din atașament, apoi se decupează pe linia punctată. (daca desenați, copilul poate participa colorând fețele ) Se lipesc marginile pentru a obține un zar. Dvs. sau chiar copilul va arunca zarul . Copilului i se va cere să identifice emoția de pe fața zarului și să o mimeze ! Opțional, i se poate cere să descrie o situație pe care a trăit-o și care a provocat o astfel de emoție.

Grupa mijlocie:” Țica-Emoțica”
Materiale: coli, creioane colorate
Se citește poezia, ( vezi atașament) se explică eventualele cuvinte necunoscute ( bunăoară, îmbujorată, dârdâie) , apoi se iau pe rând emoțiile prezentate în poezie și se discută despre ele. Copilul va învăța cât poate din poezie, fiind ajutat să memoreze. În încheiere, puteți desena pe o coală o floare similară cu cea din poezie,( model în atașament) pe care copilul o va completa desenând în petale expresii ale emoțiilor și pe care o poate apoi colora.

Grupa mare: ”Detectivul de emoții”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se urmărește filmulețul, apoi copilul repovestește pe scurt întâmplarea, ajutat prin întrebări, insistându-se asupra mesajului moral al povestirii: recunoașterea greșelilor.
https://www.youtube.com/watch?v=hFhR6R6Jp0I
După discuție, se desenează/ printează fețe de copii ca în modelul din atașament. Sarcina este de a completa fețele cu expresii diferite, în funcție de emoțiile pe care le cunoaște .( bucurie, tristețe, uimire, frică, mânie, etc.)

MIERCURI 27 MAI

Bună dimineața, copii! Activitățile de astăzi ne vor arăta ca a sosit…ORA COPIILOR!
Ce-ați zice de un ceas mai…original?
Pentru toate grupele-”Eu sunt ceasul!”
Materiale: coli, hârtie colorată, foarfece, creioane colorate/ carioci, jucării și…copii!😀
Se taie cartonașe pe care copilul va scrie cifrele (atâtea câte știe, restul cu ajutorul dvs.,) , apoi se decupează limbile ceasului.Copilului i se va explica ce indică fiecare- ora și minutele. Cu jucării de construcție sau cu alte jucării mici, copilul va construi forma ceasului, apoi va amplasa cartonașele cu cifre corespunzător poziției orelor. ( poate avea ca model un ceas real) și limbile ceasului. Apoi, împreună cu dvs., va forma diferite ore. Pentru amuzament, poate forma orele chiar el însuși, cu picioarele!
În atașament aveți un model .
În timp ce copilul construiește, poate audia cântecul ”Ceasul”
https://www.youtube.com/watch?v=2w0r49c3x6Q

Grupa mică: ”Povestea ceasului”
Materiale: coli, creioane colorate
Se vizionează filmulețul, apoi se reia povestirea împreună cu copilul, ajutându-l cu întrebâri. La final, poate colora un ceas nostim, pe care dvs. îl puteți desena / printa .( vezi atașament)
https://www.youtube.com/watch?v=mwnfKUM9AvA

Grupa mijlocie: ”Învățăm ceasul !”
Materiale: coli, creioane colorate, foarfece, lipici
Se vizionează filmulețul, apoi se repetă orele și poziția limbilor ceasului la fiecare oră. ( pentru început, se pot învăța mai puține ore, corelate cu momentele principale ale zilei- dimineața mic dejun, prânzul, seara -ora de culcare, sau alte momente pe care copilul le știe din viața de zi cu zi)
https://www.youtube.com/watch?v=rN0JJFh1XoY
După repetarea orelor, îi puteți da să coloreze / decupeze/ lipească imagini cu momentele de început și de sfârșit ale zilei: dimineața- trezirea și seara- culcarea. În atașament aveți modelul, pe care îl puteți printa/ desena. În cadrul ferestrei, la care puteți lipi și obloane, copilul va desena un soare sau luna și stelele, conform momentului zilei.

Grupa mare: ”S-au pierdut orele!”
Materiale: coli, creioane, creioane colorate/ carioci
Mai întâi, se vizionează un filmuleț pentru a repeta orele și poziția lor. Puteți face acest lucru și cu un ceas clasic, dacă aveți.
https://www.youtube.com/watch?v=b1fY53VInlk
Pe o coală, se desenează/ printează un ceas ca în modelul din atașament, iar în partea de jos se scriu cifrele 1- 12. I se va cere copilului să scrie cifrele în cercuri, respectând poziția corectă.

MARȚI 26 MAI

Astăzi e ziua…”bulinelor colorate!”
Tuturor copiilor le propunem mai întâi un joc super amuzant: ”Cum îmi stă?”
Materiale: coli, hârtie colorată, creioane colorate, foarfece , lipici, eventual capsator
Se desenează pe o coală conturul unei fețe și restul corpului, ca în modelul atașat. Copilul va colora partea de corp, apoi va decupa forma feței. Din hârtie colorată va decupa fâșii ( poate trasa în prealabil cu creionul ca să taie drept) . Fâșiile pot fi ondulate pe creion sau pot fi lăsate drepte, după preferință, apoi se lipesc în jurul feței( sau se capsează). Nu mai rămâne decât să își apropie fața de decupaj și să îi faceți o poza, pe care o așteptăm cu nerăbdare !
Puteți face mai multe …coafuri! 😀

Grupa mică:”Buline colorate, cum sunt aranjate?”
Materiale: Capace de sticle, coli, eventual creioane colorate și alte materiale pe care le aveți și se potrivesc
Din capace amplasate pe coala de hârtie se pot crea forme interesante. Copilul va crea ce forme își dorește și le poate completa prin colorare sau prin adăugare de elemente.. În atașament vă oferim câteva idei !

Grupa mijlocie: ” Știi să potrivești bulinele?”
Materiale: carton/ hârtie colorată, foarfece, lipici, creioane colorate
Se trasează conturul bulinelor pe hârtie colorată de mai multe culori, apoi se decupează cât mai multe buline. Din carton sau hârtie se decupează fâșii , iar la capete se lipesc buline colorate. Separat, se desenează/ printează pe o coală conform atașamentului, apoi se pot lipi buline peste cercurile trasate sau copilul le poate pot colora . Atenție la culorile folosite și la bulinele lipite, ele trebuie să coincidă cu modelele lipite pe fâșiile decupate. Copilului i se va cere să potrivescă fâșiile pe desenele de pe coală. ( vezi atașament)

Grupa mare: ” Un pătrat colorat, din buline am creat!”
Materiale: coli, hârtie colorată/ creioane colorate/ carioci, lipici
Se trasează contururi de cercuri pe hârtie colorată, apoi se decupează. ( cât mai multe culori). Separat, se desenează sau se printează pe coli pătrate formate din 9 pătrate mai mici, pe care se lipesc buline colorate în diverse modele. ( vezi atașament)
Copilului i se dau pătrate necompletate și buline colorate, pentru a reproduce modelele .

LUNI 25 MAI

Lumea copilăriei e minunată! Cu bucurii, cu zâmbete, cu lacrimi, cu reușite și emoții! Sufletul unui copil e un boboc de floare care așteaptă să se deschidă, iar noi avem datoria de a aduce soarele să-l încălzească și stropii de ploaie să-l hrănească!
Astăzi, jocuri și jucării!
Pentru toate grupele:”Mingea…buclucașă!”
Materiale cutie/ carton, creioane colorate/ carioci, foarfece, o minge mică
Se urmărește filmulețul, se confecționează cutia cu orificiu/ orificii, apoi…succes și distracție! În atașament vă oferim și câteva sugestii de cutii.
https://ro.pinterest.com/pin/21321798222650948/feedback/…

Grupa mică: ” Curcubeul vesel!”
Materiale: coli, hârtie colorată, foarfece, lipici, vată
Ar fi indicată o mică discuție despre culorile curcubeului înainte de a începe confecționarea. Se trasează linii pe hârtia colorată apoi copilul decupează fâșiile. Acestea se lipesc ca în modelul din atașament și la final se pot adăuga norișorii de vată!

Grupa mijlocie: ” Păsări colorate!”
Materiale: hârtie colorată, foarfece, lipici
Se urmărește filmulețul, apoi se explică modalitatea de îndoire/ confecționare a păsării, pe etape, repetând împreună cu copilul. Vă sugerăm să alegeți un model simplu și să-l realizați în diverse culori!
https://www.facebook.com/watch/?t=12&v=2927962727295784

Grupa mare: ” Căsuța familiei”
Materiale: carton sau coli mai groase, foarfece, lipici, creioane colorate, poze decupate
Se urmărește filmulețul, apoi se trasează contururile casei și ale ferestrelor .Copilul va decupa pe contur și va asambla căsuța conform indicațiilor, Nu este nevoie neapărat de capace de la servețele umede, procedura poate fi simplificată . Se vor decupa din hârtie/carton ferstrele/ obloaneleapoi se lipesc . În cadrul ferestrelor, se lipesc pozele cu membrii familiei sau alte decuaje din reviste, reclame, etc. Membrii familiei pot fi și desenați de copil, colorați și apoi decupați. În atașamente aveți și câteva modele posibile, mai simple.
http://www.creatissimo.ro/casuta-familiei-activitate-pentr…/

VINERI 22 MAI

”În lumea insectelor !”
Astăzi vom da atenție și altor insecte, așa că vă invităm să …ștampilați! Dar nu oricum, ci cu fructe și legume!
Materiale: coli, legume/ fructe tăiate, acuarele, pensule ( vă sugerăm mărul și cartoful, sunt rezistente, se imprimă bine și se găsesc ușor!”
Se urmărește filmul apoi se taie mere/cartofi/ alte fructe sau legume – la alegerea dvs. Se aplică în culoare, apoi se ștampilează pe coală. Când s-a mai uscat, copilul poate completa cu aripioare, picioare, antene, ochi și orice alt element.
Vă lăsăm să alegeți insectele preferate și așteptăm să ne surprindeți!
https://www.facebook.com/Patrizia.Baglione94/videos/715557122604994/?t=10

Grupa mică: ” Câte insecte sunt?”
Materiale: coli, creioane colorate
Se desenează/printează conform modelului din atașament, apoi i se cere copilului să numere fiecare fel de insecte și să coloreze corespunzător în coloana respectivă tot atâtea pătrățele câte insecte sunt din fiecare fel. În timp ce lucrează, poate asculta cântecelul ”Micuțul păianjen” !
https://www.youtube.com/watch?v=stYxQpC6UEw&t=29s

Grupa mijlocie: ”Pânza de păianjen”
Materiale: coli, creioane, creioane colorate
Se desenează / printează modele ca în atașamente( puteți alege una sau mai multe ), apoi i se cere copilului să traseze pe linia punctată pânza de păianjen, având grijă să respecte direcția și să nu scrie în afara liniilor.Poate colora și insectele, frunzele, iar pânza poate fi trasată în culori diferite!

Grupa mare: ”Borcanul insectar !”
Materiale: coli, acuarele, pensule sau hârtie colorată, lipici, creioane colorate
Se desenează / printează un borcan gol ca în atașament, apoi, în funcție de materialele disponibile și/sau de preferințe, se pictează cu degetul corpul insectei apoi se completează cu pensula, sau se decupează și se lipesc forme de insecte diferite în borcan. În ultimul atașament aveți câteva sugestii!

JOI 21 MAI

A venit și rândul…FLUTURELUI !
Tuturor copiilor le recomandăm să vizioneze filmulețul ”Povestea fluturelui”, apoi să realizeze din materiale diferite ( la alegere) câte un fluturaș vesel!
https://www.youtube.com/watch?v=OridO7yBZDQ
Pentru inspirație, atașăm câteva exemple !
Materiale: hârtie colorată, tuburi de hârtie igienică. foarfece, lipici, acuarele pensule, alte materiale

Grupa mică: ” Decorează fluturașul!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează sau se printează ca în modelul din atașament, apoi se discută despre formele geometrice prezente pe aripile fluturelui. Copilul va colora aceste forme conform indicațiilor, apoi va desena și colora în tabel, tot atâtea forme geometrice câte sunt în total. Ex: pe rândul cu un triunghi desenat , va adauga încă 4 triunghiuri verzi, pe rândul cu dreptunghi va desena încă 3 dreptunghiuri roșii, etc. Dacă se descurcă bine, puteți încerca și al doilea model.

Grupa mijlocie: ”Omida pretențioasă!”
Materiale: coli, creioane colorate, carioci
Se desenează/ printează pe o coală conform modelului din atașament, apoi i se cere copilului să coloreze astfel:
Omida veselă: colorează primul și ultimul segment cu roșu și
colorează cu verde trei segmente din mijlocul omidei
Omida tristă: colorează al doilea , al patrulea și al șaselea segment în culorile preferate și marchează cu o bulină penultimul segment
Omida mirată : creează un model pe segmentele omizii !
Scrie câte segmente are fiecare omidă !

Grupa mare : ” Omida flexibilă””
Materiale: hârtie colorată, foarfece, lipici
Se decupează și se crestează corpul omizii conform modelului din atașament, apoi se lipește.Separat . se trasează , se decupează capul, apoi se desenează pe ambele părti ochii, gura, etc. Se lipesc antenele, apoi se lipește capul. Pentru amuzament, se introduc degetele la capete și se imită mișcările omizii! !
Dacă este prea dificil, vă propunem o alternativă- se desenează/ printează conform ultimului atașament și i se cere copilului să continue modelele ( semnele grafice ) pe cealaltă aripă a fluturelui.

MIERCURI 20 MAI

Ne continuăm călătoria prin lumea insectelor și ajungem la…FURNICĂ !
Pentru a ne pregăti de activități avem un program de înviorare ! Vă propunem jocul ” Sari ca mine!
Materiale: banda adezivă , foarfece
Se urmărește filmulețul , se realizează modelul pe podea,apoi se repetă săriturile. Pot fi și alte mișcări, în funcție de imaginația dvs. și de abilitățile /vârsta copilului. Acest joc este foarte bun pentru dezvoltarea atenției, memoriei și pentru coordonarea mișcărilor.
https://www.facebook.com/MissAngieSandoval/videos/1397385460465186/?t=29

Grupa mică: ”Să învățăm de la furnici !”- poezie
Materiale, coli, creioane colorate/ carioci
Se ascultă / vizionează filmulețul , se discută asupra temei poeziei, apoi se învață strofele. Copilul va memora atât cât poate și se continuă învățarea în alt moment al zilei sau în ziua următoare. În completare, puteți să desenați pe o coală ( vezi modelul în atașament )și să-i dați să traseze drumul furnicii și să coloreze furnicile ,

Grupa mijlocie: ”Care e umbra furnicii?”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează pe o coală o furnică și câteva variante de umbre, ca în modelul din atașament. Copilului i se va cere să privească atent furnica și să identifice corect umbra acesteia. În cazul în care nu reușește, se vor analiza pe rând pozițiile mâinilor, existența antenelor, a pălăriei, etc. După activitate, vizionați împreună un cântecel animat: ”Furnica”
https://www.youtube.com/watch?v=HGx57xVtAF4

Grupa mare: ”Furnica…matematician!”
Materiale: coli, creioane, creioane colorate/ carioci
Se desenează/ printează pe coli ca în modelele din atașament, apoi se explică sarcina de lucru.
1. Se cere să găsească operația de scădere al cărei rezultat este cel ”spus ”de furnică, apoi să se completeze în căsuțele respective cu cifrele corecte.
2. Se pot compune probleme ( este important să compună copilul) și se scriu operațiile corespunzătoare.
Exemple: dacă în mușuroi sunt 3 cosuri și afară unul, câte coșuri sunt în total? ( 3+1= 4)
dacă sunt 3 furnici în total și 2 furnici sunt în mușuroi, câte furnici sunt afară? ( 3-2= 1). Sunt multe variante, vă invităm să le găsiți!

Pentru relaxare, le propunem să vizioneze un material interesant. ”În lumea furnicilor!”
https://www.youtube.com/watch?v=UXGJesExdcU

MARȚI 19 MAI

Cui nu-i plac…BUBURUZELE ? ( sau gărgărițele !)
Pentru toți copiii , avem azi un joc foarte amuzant, dar care dezvoltă atenția!
”Ce lipsește?”
Se urmărește filmulețul, apoi, cu materialele disponibile din casă,se poate juca împreună cu părinții, bunicii sau frații! Se poate ține și un scor al răspunsurilor corecte, pentru stimularea atenției!
https://www.youtube.com/watch…

Grupa mică: ”Legenda buburuzei”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se vizionează filmulețul, apoi se repeta povestea împreună cu copilul, ajutându-l cu întrebări acolo unde este cazul.
https://www.youtube.com/watch?v=NWItky32KQY
În completare, copilul va învăța să deseneze o gărgăriță, urmând pașii simpli din modelul atașat.

Grupa mijlocie: ”O buburuză … originală!”
Materiale: hârtie colorată, foarfece, lipici, creioane colorate/ carioci
Se trasează pe hârtie colorată conturul elementelor componente ( corp, aripi, cap, eventual frunze ), apoi se decupează.( e indicat să încerce copilul) În continuare, va desena bulinele pe aripi, apoi va lipi părțile componente pe o coală, pentru a obține buburuza. La final , va desena antenele și picioarele. Pentru ochi, sunt suficiente 2 cercuri mici albe, nu e absolut necesar sa aveți ochi autocolanți. Puteți realiza ce model doriți, totul depinde de imaginația dvs. și a copilului!

Grupa mare: ” Cum împarți bulinele gărgăriței?”
Materiale: coli, creioane, creioane colorate/ carioci
Pe coli se desenează . printează ca în modelele din atașament, apoi copilului i se va cere să distribuie buline pe aripile gărgăriței, astfel încât suma lor să fie egală cu cifra scrisă. La al doilea atașament,( cel cu cifra 10 ) puteți face mai multe exemple, astfel copilul va găsi cât mai multe variante.

LUNI 18 MAI

Cu pasi mici, se apropie vara! Florile multicolore sunt peste tot, iar in jurul lor …gaze de toate formele si culorile! Dragi copii, in aceasta saptamana , haideti sa invatam impreuna despre INSECTE! Mai ales ca avem grupa…albinutelor, grupa buburuzelor, grupa furnicutelor si grupa fluturasilor !
Vom incepe cu .. ALBINA!
Mai intai, un dans vesel pentru toti printisorii!
Danseaza…” Hopa-hopa!”
https://www.youtube.com/watch?v=K-qcXuT7TvE

Grupa mica: “Albinuta cu… manuta!”
Materiale: coli, creion, creioane colorate/ carioci
Conform modelului din atasament, se explica modul de desenare a unei albine nostime, pe etape. Dupa completarea desenului, se coloreaza. Copilul poate desena/colora cate albine doreste.
In timpul desenului, recomandam o melodie vesela:” Zum , zum, albinuta mea!”
https://www.youtube.com/watch?v=ftYVl4um41w

Grupa mijlocie: “Albine vesele sau triste?”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se printeaza / deseneaza cateva albine conform modelului din atasament, apoi se cere copilului sa completeze fetele albinelor cu expresiile: vesela, trista, caraghioasa, suparata/nervoasa) sau orice alta expresie credeti ca ar putea-o ilustra. In atasamentul alaturat aveti si cateva exemple gata ilustrate.Dupa ce au completat figurie, pot colora albinele , iar ca recompensa, va oferim un mic filmulet de vizionat:”Aventura unei albinute”
https://www.youtube.com/watch?v=ECf-cKL4qCc

Grupa mare: “Regina albinelor”
Se vizioneaza filmul, apoi se discuta (pe baza de intrebari si raspunsuri) despre ideile prezentate si despre cuvintele noi ( colonie, matca, trantori, lucratoare, polen, nectar, fagure, stup, larva- precum si despre importanta deosebita a albinelor )
https://www.youtube.com/watch?v=1mOC4RYYSQY
In completarea activitatii, le propunem copiilor sa realizeze propria regina a albinelor, iar in acest scop va dam cateva sugestii in atasamente.( ochisorii albinelor pot fi desenati/ colorati, nu e neaparata nevoie de ochi autocolanti)
Materiale: coli colorate, foarfece, lipici, pahare de unica folosinta, tuburi de hartie igienica

VINERI 15 MAI

Artă, sport…dar e nevoie și de…CONSTRUCTORI !
Avem un joc distractiv pentru toți copiii .” O lume în…miniatură!
Materiale: cuburi de orice fel, lego, duplo, alte jucării
Le propunem celor mici să construiască orășelul/ cartierul/ strada lor, așa cum și le imaginează ei sau cum și-ar dori să fie. În atașament sunt câteva idei interesante!

Grupa mică: ”Câte blocuri diferite poți construi din 10/ 20 /30 cuburi ?”
Materiale: cuburi ( lemn, plastic) , lego, duplo, alte truse de construcții
Se dă un număr determinat de cuburi ( 10, 20, 30) și se cere copilului să construiască blocuri/turnuri diferite ca aspect folosind doar acel număr de piese. Le poate construi pe rând, ( folosind toate piesele la o construcție) sau în același timp. ( mai multe turnuri din numărul prestabilit de piese)

Grupa mijlocie: ”Ce voi deveni?” – cântec
Materiale: coli, creioane colorate
Se ascultă/ vizionează filmulețul de 1-2 ori, apoi se repetă strofele și linia melodică. La final, i se cere copilului să se deseneze pe el însuși practicând meseria preferată!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-MfiyIkJuCs

Grupa mare: ”Șantierul -Știi pentru ce sunt ?” – mașinile de pe șantier”
Materiale: coli, creioane colorate
Se vizionează filmulețul, apoi se discută cu copilul despre denumirile și utilitatea utilajelor/ mașinilor de pe un șantier
La final, copilul poate desena /colora mașina/ utilajul care i-a plăcut cel mai mult.
https://www.youtube.com/watch?v=zvhB61pa98k

JOI 14 MAI

Copii, ce-ați zice să facem mai multă mișcare azi? V-ar plăcea să fiți…SPORTIVI ?
Joc distractiv: ”Gimnastica … literelor !
Vă provocăm să creați litere prin poziția corpului, mâinilor, picioarelor și să ne arătați ce litere ați reușit să sugerați!
Pentru inspirație, atașam câteva poze ! 😀

Grupa mică. ” Mingi diferite, trebuie găsite!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează / printează mai multe șiruri de mingi, ca în modelele atașate. Mai întâi, se identifică tipul de mingi – corespunzător unui anumit sport ( fotbal, tenis, baschet, rugbi). În prima imagine, se cere copilului să identifice și să încercuiască mingea diferită din fiecare șir, numind-o corect. În a doua imagine, i se cere să încercuiască o anumită dimensiune a mingii ( de ex. mijlocie) și să marcheze cu o bulină colorată o altă dimensiune ( de ex mică) – din fiecare șir.

Grupa mijlocie: ” Sportul meu preferat!”
Materiale : coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează/ printează conform modelului din atașament, pe două coloane, mingi din sporturi diferite și porțile unde se aruncă acele mingi. Printr-o mică discuție se identifică sporturile respective și mingile care se folosesc, apoi copilului i se cere să traseze linii între mingi și porțile corespunzătoare. Pe o altă coală, dacă îi face plăcere, se poate desena pe el însuși, practicând sportul preferat!

Grupa mare : ” Trasee colorate!”
Materiale:coli, creioane colorate/ carioci, hârtie colorată, foarfece, lipici
Modul de realizare a jocului este descris în link-ul de mai jos. Nu este neapărată nevoie de foarte multe cartonașe, dvs. puteți realiza traseul cu numărul dorit și/sau în funcție de abilitățile copilului. E un joc foarte util, dezvoltă simțul de orientare în spațiu și abilitatea de a ”citi” o hartă!
https://www.youtube.com/watch?v=J18U3KjHmuQp

MIERCURI 13 MAI

O zi perfectă pentru a fi… SCRIITOR!
Cartea a fost și trebuie să rămână prietenul copiilor !

Joc distractiv:
Mai întâi, vă propunem tuturor să …compuneți o strofă ! ( dacă ar avea și rimă, ar fi ideal!😀 ) Apoi, îi rugați pe părinți să o scrie pentru voi , faceți o poză și..ne-o trimiteți și nouă ! Poate vă este de ajutor: https://mamicacreativa.wixsite.com/website/post/ce-rimeaza-cu-purcel-4ani?fbclid=IwAR3LY0kD-MJCGO9vH5BjvZjyNXqCaAymwCv1kBNLDUNptOvMqsSMuLuI_DU

Grupa mică : ”Spune mai departe!”
Este un exercițiu excelent pentru dezvoltarea vocabularului și corectarea pronunției.
La început, se face cu suport material- respectiv, i se arată un obiect copilului, ( sau o imagine) , apoi i se cere să spună ceva despre acel obiect. ( ce este, unde este, cum este…) , realizând astfel propoziții simple. Se poate trece la propoziții dezvoltate ( mai mult de 2-3 cuvinte) , ajutând copilul prin întrebări și dând exemple.

Grupa mijlocie : ”Cărticica mea!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci, lipici, foarfece, snur, perforator, etc…
Cartea poate fi în orice formă doriți sau preferă copilul, se pot folosi deșeuri de hârtie, decupaje din ziare, reviste, resturi de hârtie colorată. ( vezi atașament)
Copilului i se va cere să ”scrie ” paginile cărții, desenând, lipind, scriind literele/ cuvintele pe care le știe. Dacă poate să-și scrie numele, coperta ar fi un loc potrivit…ca autor al cărții! După ce a realizat paginile, o asamblați în modul dorit!

Grupa mare: ”Găsește rima!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează / printează pe o coală conform modelului din atașament, apoi i se cere copilului să descopere cuvântul care rimează cu cel din casetă și să încercuiască imaginea corespunzătoare.
După ce le-a descoperit corect pe toate, puteți juca și jocul ”Găsește rime”- dvs. spuneți un cuvânt, copilul va gasi cuvântul care rimează, sau poate căuta chiar el astfel de cuvinte !

MARȚI 12 MAI

O nouă zi, o nouă meserie ! Azi…BUCĂTARUL este vedeta!
Pentru început , vă propunem să mâncați în…culori!
Vă oferim câteva sugestii de alimente colorate ( atașament) și vă invităm să mâncați la o masă doar alimente de aceeași culoare! Și binențeles, să ne arătați și nouă !

Grupa mică: ” Coace prăjitura!”- audiție și învățare cântec
Se vizionează filmulețul, de 1-2 ori, apoi se repetă cuvintele și linia melodică . Pentru a face activitatea mai atractivă, îi puteți da copilului un șorț de bucătărie și o bonetă ( dacă aveți !) Link: https://www.youtube.com/watch?v=-rJWQ3C48oI

Grupa mijlocie : ” Ai grijă !”- reguli de folosire și de securitate personală /uneltele bucătarului
Materiale : unelte de bucătărie, aparatura electrocasnică , coli, creioane colorate
Se arată copilului unelte și aparate de bucătărie, se discută despre modul lor de folosire și se insistă asupra pericolelor posibile și asupra regulilor de utilizare ( inclusiv a interdicțiilor, cu explicarea și motivarea lor) Prin întrebări, se repetă aceste reguli.
Pe o coală, se desenează / printează unelte / aparate de bucătărie , apoi se desenează două casete colorate diferit ( de ex. verde pentru nepericuloase și roșu pentru cele periculoase- vezi modelul din atașament) Se cere copilului să ducă săgeți de la fiecare unealtă/aparat la caseta corespunzătoare.

Grupa mare: ” Dulce, sărat, amar! ”
Materiale: coli, creioane colorate
E utilă în prealabil o mică discuție despre gustul alimentelor, poate chiar o mică…degustare!
Se desenează /printează pe o coală conform modelului din atașament, apoi i se cere copilului să deseneze în cercuri alimente diferite, și să spună apoi ce gust au!
Variantă: Pe o altă coală, îi cereți copilului să deseneze doar alimente care au gustul ales de dvs.

LUNI 11 MAI

Dragi prințișori, această săptămână începe cu o întrebare: ”ȘTII CE VREI SĂ FII ?”
Lumea meseriilor este un subiect atractiv pentru copii , și sperăm să le placă activitățile propuse !
Tema zilei este ”ARTISTUL”
Toate grupele: ”Desenează, pictează, modelează, cântă !”
Micule prinț și micuță prințesă, desenează/ pictează ce îți place, modelează dacă ești priceput/ă, sau cântă ce știi tu mai bine! Așteptăm poze/ filmări/ înregistrări cu creațiile și interpretările voastre!

Grupa mică: ”Pictura…sărată! ”😀
Materiale : coli colorate, lipici, , pensulă, sare
Se urmărește filmulețul, apoi se repetă etapele picturii. Se pictează cu lipici ( dacă este aracet, cu pensula, daca este baton de lipit, direct cu batonul). Copilul va alege ceea ce dorește să picteze. Se presară sarea peste lipici, se lasă să se usuce, apoi se scutură coala de surplusul de sare. Gata pictura!

Grupa mijlocie: ” Notele muzicale”
Se vizionează / ascultă cântecul de 1-2 ori, apoi se repetă refrenul, insistându-se pe intonarea corectă a gamei muzicale. Dacă este interesat, copilul poate învăța și strofele. La final, ar fi amuzant să deseneze câteva note muzicale pe un portativ trasat de dvs.
https://www.youtube.com/watch?v=cIoN1vtyvYo

Grupa mare: ”Simetrii…pentru copii!”
Materiale: coli, creioane / carioci
Se printează sau se desenează jumătăți dintr-un desen, ca în modelele din atașament, apoi se cere copilului să completeze ( simetric, pe cât posibil ) cealaltă jumătate. Înainte de a începe, i se vor da câteva indicații privind modul de completare, câteva repere privind dimensiunile, amplasarea , mărimea elementelor de completat. Dacă a reușit, poate colora desenul !
Puteți alege un model sau mai multe, dar puteți crea și propriile modele!

VINERI 8 MAI

Încheiem azi călătoria noastră și mergem printre nori, cu avionul!
Mai întâi, un joc pentru toți copiii ! – ”Zarul cu noroc!”
Materiale: coli, creioane, zar
Se desenează pe o coală conturul unui avion, apoi se scriu cifrele, ca în modelul din atașament. Copilul va arunca zarul și va identifica cifra corespunzătoare conform numărului care a ieșit la aruncare, apoi o va încercui. Jocul continuă până sunt identificate toate cifrele. Pot fi folosite mai multe culori!

Grupa mică: ” Hai la drum!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se printează sau se desenează diferite mijloace de transport în partea stângă a unei coli, apoi drumul fiecăruia, conform modelului din atașament. Copilul va trasa linia curbă/ șerpuită/ frântă din interiorul drumului.

Grupa mijlocie : ”Avionul”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se urmărește filmulețul, apoi repetați cu copilul etapele desenării avionului, La final, copilul va desena și colora un avion .
https://www.youtube.com/watch?v=K1CUpEs0J-0

Grupa mare : ” Călătorie printre …silabe!”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se printează sau se desenează mijloace de transport diferite pe o coală, iar în dreptul fiecăruia se desenează un dreptunghi. Copilului i se va cere să împartă în silabe cuvintele sugerate de imagini și să traseze în caseta corespunzătoare tot atâtea liniuțe câte silabe are cuvântul. La final, poate colora imaginile!

JOI 7 MAI

Dacă tot plouă, ce-ați spune să ne plimbăm cu…barca? Sau cu vaporul?😊
Dar mai intâi, ar trebui să stim regulile de circulatie,prin oraș, nu-i așa?
Vă propunem să vizionați acest filmuleț, care să vă ajute să vedeti dacă știti să circulați corect!
https://www.youtube.com/watch…
După vizionare, puteți desena câteva semne de circulație, chiar și un semafor !

Grupa mică ;”Barca multicolora”
Materiale: coli, creioane colorate
Pe o coală se desenează o barcă ( vezi în modelul atașat )apoi se cere copilului să îndeplinească sarcinile de lucru. La final, poate colora barca !

Grupa mijlocie:”Barca pe valuri”
Materiale: hârtie / hârtie colorată, creioane colorate
Se pliază/ indoaie hartia pe etape, conform modelelor din atașament, sau urmărind link-ul:
https://www.youtube.com/watch?v=C1DMJmqISqI
Puteți folosi hârtie albă sau colorată, sau copiii pot desena . colora în prealabil hârtia, apoi se va realiza barca. Dacă există posibilitatea, copiii ar fi încântați să vadă cum plutește!

Grupa mare: ”Vaporul”
Vom îmbina învățarea unei poezii cu desenul!
Se citește poezia din atașament de 1-2 ori, se explică despre eventualele cuvinte necunoscute, apoi se repetă strofele, încercând memorarea lor. Recitarea poate fi însoțită de gesturi sugestive pentru a-i stimula pe copii. La final, copiii vor desena vaporul( și apoi colora, dacă doresc) așa cum au învățat din poezie !
Materiale necesare: coli, creioane, creioane colorate

MIERCURI 6 MAI

”Mergem mai departe, dar …cu autobuzul!”
Joc distractiv de construcție: ”Ne plac spaghetele!”
Materiale : un pachet de spaghete 😀
Pe podea sau pe un covoraș, se realizează diferite forme folosind spaghetele.( vezi atașament) Astăzi vă propunem mașini, trenuri, autobuze, iar după ce copilul realizează una dintre aceste forme, îl puteți lăsa să construiască ce dorește !

Grupa mică:
”Autobuzul copiilor”
Materiale:coli, creioane, creioane colorate
Se printează sau se desenează ca în modelul din atașament, apoi copilului i se cere să completeze desenul trasând pe linia punctată, având grijă să execute corect sarcina. După completare, copilul va colora autobuzul în culorile preferate.

Grupa mijlocie: ” Autobuz cu …cântec!”
Se ascultă cântecul ”Autobuzul” ( vezi link-ul de mai jos), de 1-2 ori, apoi se învață versurile și linia melodică ( sunt cuvinte simple și melodia este ușoară). Cântecul se poate intona făcând mișcările sugerate de filmuleț și versuri, copiilor le place foarte mult!
https://www.youtube.com/watch?v=_ghS2180EBY&t=13s

Grupa mare: ” Câte roți ?”
Materiale: coli, creioane, creioane colorate/carioci
Se printează sau se desenează mai multe mijloace de transport terestre ( masină, autobuz, bicicletă, camion, dar pot fi și altele, ca în modelul din atașament ) În tabelul alăturat, copilul va nota în coloana respectivă câte mijloace de transport sunt cu 2 roți și câte cu 4 roți. Dacă nu știe să scrie cifra, poate completa cu numărul de buline corespunzător. În caseta liberă, va desena un mijloc de transport care să aibă numărul de roți precizat de dvs.
Sarcină suplimentară: să coloreze cu …. mijloacele de transport cu 2 roți și cu ….. pe cele cu 4 roți.

MARȚI 5 MAI

Azi călătoria noastră continuă cu…trenul!
Pentru toate grupele: Joc cu ..”jucării” !
”Garajul colorat ”
Materiale: cartonașe/ hârtie colorată, foarfece, carioca/ creion
Se poate juca în două feluri:
1. Se așază în șir cartonașele colorate și se cere copilului să plaseze în dreptul fiecărei culori câte mașinuțe/ jucării mici de aceea culoare are, apoi să scrie pe cartonaș cifra corespunzătoare ( în cazul în care nu știe să scrie cifra, poate desena tot atâtea buline câte mașinuțe sunt)
2. Dacă există un număr mare de mașinuțe, puteți scrie dvs. cifra pe cartonașe, apoi să cereți copilului să amplaseze tot atâtea mașinuțe câte scrie pe cartonaș! Distracție plăcută!

Grupa mică: ”Trenul muzical”
Se ascultă de 1- 2 ori cântecelul ( vezi link) , apoi se repetă împreună cuvintele și se cântă. Intonarea poate fi însoțită de mișcări care să sugereze mersul cu trenul, pentru a face mai atractivă activitatea. La final, copilul poate desena trenulețul!
https://www.youtube.com/watch?v=9NBqUXRB52s

Grupa mijlocie ”Trenul prieteniei!”
Materiale: hârtie colorată, foarfece, lipici, fotografii vechi/reviste/reclame, lipici
Conform modelului din atașament( sunt doar ca exemple, dvs. alegeți ceva simplu) se trasează conturul locomotivei și al vagoanelor/ roților, se decupează, apoi se lipesc.Locomotiva și vagoanele vor avea ferestre . Se decupează separat imagini cu membri ai familiei, prieteni sau imagini cu copii/oameni din reviste, reclame li se lipesc în dreptul ferestrelor. Gata trenulețul prieteniei! ( dacă nu sunt poze disponibile, copilul poate desena chipuri, apoi le decupează și le lipește)

Grupa mare: ”Totul despre trenuri!”
Se vizionează filmulețul din link-ul de mai jos, eventual cu pauze pentru eventualele întrebări ale copilului. Se repetă , prin întrebări adresate de dvs. și prin reluarea imaginilor/ filmului, momentele esențiale ale procesului de construire a trenului și/sau a căii ferate. La final, copilul poate desena trenul, calea ferată, sau poate construi din lego/ duplo trenul, calea ferată, o gară sau alte elemente din film care l-au impresionat.
https://www.youtube.com/watch?v=eDTY7dJAKPU

LUNI 4 MAI

Pornim la drum într-o nouă săptămână !
”Zumba, dans și mișcare!”
Se urmărește filmulețul apoi se repetă mișcările și dansul. E amuzant și se poate face împreună cu familia!
https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
Grupa mică:
”Numere și culori, în mașină călători!”
Materiale: coli, creioane colorate
Se printează sau se desenează conform modelului atașat , apoi se numerotează și se explică modul în care trebuie colorată mașina.( fiecare cifră reprezintă o culoare)
Grupa mijlocie:
”Vecinii mașinii !”
Materiale : coli, creioane colorate, creion de scris
Se printează / se desenează ca în modelul din atașament, apoi una dintre mașinile din șir este numerotată. Copilului i se va cere să completeze șirul cu cifrele corespunzătoare și să precizeze care este vecinul mai mic/ mai mare al numărului X . Dacă desenați dvs. mașinile, copilul le poate și colora ulterior.
Grupa mare :
”Am decupat din carton și avem…un camion!”
Materiale:carton/ hârtie colorată, foarfece , model printat/ desenat
Se printează/ desenează modelul de camion asamblat. Pe carton/ hârtie colorată trasați contururi ca în modelul atașat, apoi copilul va decupa formele. În continuare, privind modelul, va asambla bucățile decupate și va obține camionul. În funcție de abilitățile copilului, i se poate cere să asambleze decupajele și fără a avea modelul .

VINERI 1 MAI

”Creioane colorate, la fel așezate!”
Un joc atractiv pentru copii, și în același timp foarte instructiv!
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Se desenează pe coli săgeți ca în modelele din atașament, apoi i se cere copilului să reconstituie modelul cu creioane colorate/ carioci. Pentru copiii din grupele mari se poate inversa procedura : dvs. așezați creioanele după un model și apoi copilul va încerca să deseneze săgețile conform modelului !

”Floarea de liliac”
Pentru că acum înflorește liliacul, puteți aduce o crenguță pe care copilul să o observe, să-i simtă mirosul și apoi să picteze florile într-un mod original !
Materiale: coli, acuarele, pensulă, bețișoare de urechi, elastic
Se formează mănunchiuri de bețișoare ( legate cu elastic), ca în modelul din atașament.
Cu pensula se trasează crenguțele, apoi se pictează florile cu mănunchiul de bețișoare, respectând culoarea naturală a florii de liliac.( nuanțe de mov, violet, alb) La final, se pictează cu pensula frunzele .

JOI 30 APRILIE

Un joc instructiv, întotdeauna pe placul copiilor mici și …mari!
”Ghici, ghicitoarea mea ! ”
Astăzi am ales ghicitori despre animale.
Se citesc ghicitorile , pe rând. ( vezi atașament )
În funcție de răspunsuri, se pot adăuga întrebări ajutătoare. Jocul se poate efectua și prin desenarea răspunsului. Dacă sunt mai mulți concurenți, un mic premiu i-ar motiva mai bine!

”Continuă șirul!”
Se printează sau se desenează / colorează omizile ca în modelul din atașament, mai simple pentru grupele mici si mijlocii, mai complicate pentru grupele mari.
Se cere copilului să continue șirul prin colorarea segmentelor omizii, respectând logica modelului.

MIERCURI 29 APRILIE

Astăzi gimnastica este la loc de cinste!
”Înviorare…la orice oră !”
Se urmărește filmulețul, apoi se repetă mișcările, până când se învață succesiunea lor. De asemenea, poate fi învățat și cântecul ( linia melodică și textul, care consolidează atât învățarea denumirii corecte a unor părți ale corpului, precum șia deprinderii de a face mișcare )
https://www.facebook.com/ioana.ion.33671/videos/1458328437670258/?t=9

”Găsește perechea ! ”
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci
Pe o foaie se desenează cercuri în diverse culori, ca în model, apoi copilului i se cere să formeze perechi, respectând culorile. În funcție de vârsta și de cunoștințele copilului, se pot desena și alte figuri geometrice ( pătrate, triunghiuri, dreptunghiuri) pe care să le identifice și să le pună în perechi.

MARȚI 28 APRILIE

Joc distractiv : ”Unghiuțe colorate !”
Materiale: carton/ coli, foarfece, lac de unghii/ acuarele , pensulă
Se face conturul formei mâinii copilului (sau a mamei !), se desenează unghiile, se decupează pe contur apoi se pictează unghiile ! ( vezi atașament)
Se pot folosi și acuarele, dar lacul de unghii e mult mai atractiv pentru cei mici!

”Mânuța de prințișor a devenit…pomișor!”
Materiale: tub de hârtie igienică/ rolă bucătărie, coli colorate sau albe, acuarele, pensule, foarfece, lipici
Tubul se vopsește cu maro, apoi se trasează conturul mâinii copilului pe o hârtie maro ( sau albă și colorată ulterior de către copil) Se decupează pe contur mâna.
Separat,. se trasează pe hârtie roz/albă sau altă culoare contururi de flori (cât mai simple!) apoi se decupează. Florile se lipesc pe conturul mâinii pe fiecare deget iar la final se amplasează mâna în tub. (ca în modelul din atașament)

LUNI 27 APRILIE

O săptămână nouă, cu noi activități interesante pentru voi, copii!

”Fiecare la culoare!”
Materiale: coli colorate, diferite jucării/ obiecte
Colile se așază pe podea/ masă. Copilul va identifica corect culorile , apoi i se va cere să caute jucării/ obiecte colorate pe care să le amplaseze pe coala de aceeași culoare .( vezi atașament)

”Puful păpădiei”
Materiale: cilindri de carton ( tuburi de hârtie igienică) , acuarele, pensulă, coli albe, foarfece
Tubul se crestează la un capăt și se îndoaie spre exterior conform modelului din atașament. Partea crestată se înmoaie în culoare și apoi se aplică pe coala de hârtie. Cu pensula se pictează apoi tulpinile și frunzele păpădiei.

VINERI 24 APRILIE

”Potrivește modelul!”
Este un joc de atenție și are numeroase beneficii pentru dezvoltarea copilului.Poate că necesită ceva timp pentru confecționare, dar merită efortul!
Materiale: carton/ coli, creioane colorate/ carioci, foarfece, lipici
Se desenează un tabel conform modelului din atașament, iar la intersecția liniilor se lipesc cercuri colorate diferit. Separat, se taie un patrat din carton sau hțrtie mai groasă și se decupează în interior. Se desenează apoi pe bucăți de hârtie diverse modele pe care preșcolarul să le recunoască și să le identifice pe tabel!
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/670998360110962/?t=15

”Matematica e …gustoasă!”
Materiale: carton/ coli, creioane colorate/ carioci, foarfece
Se desenează un cerc împărtit în 6/8/10 părți, în interiorul cărora se scriu cifrele. Separat, se desenează felii triunghiulare corespunzătoare cu părțile cercului, și se colorează ca în modelul din atașament sau cu alte model, la alegerea dvs. Important este ca numărul elementelor de pe felie să fie clar pentru copil.Copilul poate colora și chiar desena modelul, sub supravegherea dvs. Se decupează feliile, apoi copilului i se cere să le amplaseze pe cerc, făcând corespondența număr- cantitate

JOI 23 APRILIE

O provocare …delicioasă pentru prințișorii și prințesele noastre!
”Cea mai frumoasă gustare!”
Materiale: alimente ( fructe, legume, paste, floricele, biscuiti, masline, boabe de piper, etc…) farfurie
Din alimente se pot realiza platouri amuzante , surprinzătoare și nu în ultimul rând foarte frumoase ! Copiii au imaginație bogată, iar această activitate le va plăcea și la propriu…și la figurat!
Vor fi tentați să consume astfel mai multe fructe și legume!
În atașament vă oferim câteva sugestii, dar orice idee e bună!

”Melcul vesel!”
Materiale: coli albe, hârtie colorată, foarfece, lipici
Se poate printa sau desena melcul, apoi copilului i se va cere să taie pătrățele mici din hârtie colorată ( sau dvs. tăiați fâșii lungi iar copilul le va rupe în bucățele mici.)
Bucățile astfel obținute se vor lipi în interiorul cochiliei melcului, ca în modelul din atașament. Culorile și succesiunea lor sunt la alegerea copilului, desigur !

MIERCURI 22 APRILIE

Sărbătorile vin, sărbătorile pleacă…dar noi suntem în continuare aici! 😊
Astăzi avem pentru voi, dragi copii, un joc distractiv și un joc prin care puteți învăța să desenați corect diferite obiecte!

”Mingea suflată!”
Materiale: coală de hârtie, plastilină (sau chiar aluat!), pai din plastic, o minge mică și ușoară
Se realizează pe coală un traseu din plastilină/ aluat , apoi prin suflare cu paiul se va deplasa mingea până la capătul traseului !
https://pin.it/7KzSnWz

”Ne jucăm și desenăm !”
Materiale: o coală mare sau mai multe coli mici de hârtie, diferite obiecte de uz casnic, creioane/ carioci
Se amplasează pe hârtie obiectele , apoi copilului i se cere să traseze conturul obiectelor, având grijă să nu miște obiectele, pentru a realiza un contur corect. ( vezi atașament)
La final, le poate colora !

DUMINICĂ 19 APRILIE

VINERI 17 APRILIE

Ne-am gândit să încheiem săptămâna cu câteva propuneri de activități din care să puteți alege ceea ce vă place și puteți face!

O poezie frumoasă, pe placul copiilor, este ”La Paști” de George Topârceanu. Puteți citi copiilor poezia și le puteți arăta și imaginea,( vezi atașament) iar dacă sunt receptivi, pot memora o parte .

”Iepurașul din pahar!”
Materiale: pahar plastic de unică folosință, paie plastic, hârtie colorată, carioci, foarfece,lipici
Conform modelului din atașament, se confecționează urechile, nasul, ochii,( pot fi de hârtie) ,mustățile din paie, apoi se lipesc pe pahar.

”Cine iese din ou?”
O activitate cu un rezultat foarte amuzant!
Materiale: coli, hârtie colorată ( poate fi și hârtie de ambalat cadouri), poze decupate, ( puteți desena și colora chipul celor din familie dacă nu sunt poze disponibile), foarfece, lipici.
Se decupează ouăle și fața din poze, apoi se lipesc conform modelului din atașament. Garantat le va plăcea!

”Povestea iepurașului de Paște”
Se vizionează filmul, apoi copilul poate repovesti , cu ajutorul întrebărilor puse de dvs., și poate desena scena care i-a plăcut cel mai mult.
https://www.youtube.com/watch?v=0RzpHK7z6go

JOI 16 APRILIE

”Oul vesel, oul trist ! ”
Materiale: coli de hârtie, creioane colorate
Se desenează pe o coală un platou cu ouă , ca în modelul din atașament. Copilului i se cere să deseneze fețe vesele, triste, mirate , etc, în fiecare ou, apoi să coloreze ouăle în culori diferite, la alegere.
Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce au preferat copiii !

MIERCURI 15 APRILIE

”Vine, vine…iepurașul !”
-confecționare iepuraș prin îndoire hârtie și decupare
Materiale: carton subțire colorat sau alb, creioane colorate, foarfece, lipici
Se îndoaie cartonul/ hârtia în două, ca în modelul atașat, apoi se trasează cu creionul conturul corpului și separat al capului. Se decupează pe contur , apoi se desenează ochii, nasul si eventual mustățile pe cap. Se lipește capul pe corp, conform modelului și iepurașul e …gata!
Abia așteptăm să vedem ce culoare ați ales pentru iepurașul vostru!

MARȚI 14 APRILIE

Astăzi ne-am gândit să realizați un ou de Paște din …bucățele!

Materiale: coli albe , creioane colorate/ carioci , foarfece

Pe o coală se desenează un ou mai mare, în care se trasează diferite modele, ( vezi atașamente, dar puteți desena orice alt model care vă place )
Copilul va colora părțile obținute în culori diferite și va identifica figurile geometrice cunoscute. După colorare, bucățile se decupează și se amestecă. I se va cere apoi copilului să reconstituie ouăle.
Se poate organiza un mic concurs, pentru a face reconstituirea mai atractivă ! ( Cine reface primul un ou! )

LUNI 13 APRILIE

Această săptămână o dedicăm sărbătorii de Paște, dragi copii!

Știm că toți îl așteptați pe iepuraș, așa că astăzi vă propunem să realizați un iepuraș nostim, din conturul mânuței voastre!
Materiale: hârtie albă / colorată, creioane colorate sau carioci
Se trasează conturul mâinii, se decupează , apoi se desenează și se pliază conform explicațiilor din filmuleț. Abia așteptăm să vedem iepurașii de la …oraș!

https://www.facebook.com/onelittleproject/videos/559347998027322/?t=4

VINERI 10 APRILIE

Joc distractiv:
“Umbre pe perete!”- acest tip de joc este foarte apreciat de copii !
https://www.youtube.com/watch?v=YHM2fIKMC_c
https://casadincopac.wordpress.com/…/joc-cu-umbre-pe-pereti/

“Drumul formelor geometrice”
Materiale: coli, creioane colorate
Se printează sau se desenează modele de labirint cu forme geometrice, ca în modelele atașate, apoi se cere copilului să găsească drumul de la ….la …., urmând o anumită figură geometrică ( pe care cel mic o va colora, astfel încât drumul să devină vizibil.)

JOI 9 APRILIE

Joc distractiv:
”Mingea prin tunel!”
Materiale: coli, bandă adezivă/ scotch, mingi mici
Se construiesc tunele mici după modelul din atașament, apoi de la o distanță prestabilită de dvs., copiii vor încerca sa trimită mingile prin tunel. Câștigă cel care reușește de cele mai multe ori!

”Formă la formă!”
Materiale: carton/ coli, culori ( creioane, carioci, acuarele) , foarfece ( vezi atașament)
Se decupează orificii de formă rotundă, pătrată, triunghiulară
( eventual dreptunghi, oval ), pe o coală mare de carton sau hârtie
Separat, se desenează și se colorează cercuri, pătrate, triunghiuri etc, apoi se decupează. Copilul, în funcție de vârstă și aptitudini, poate colora , desena sau chiar decupa .
Formele decupate se amestecă și i se cere copilului să plaseze fiecare formă în orificiul corespunzător de pe cartonul mare.

MIERCURI 8 APRILIE

Joc distractiv:
”Poți și tu?”- dezvoltarea dexterității mâinilor și executarea unor mișcări similare ale mâinii stângi și drepte, simultan.
Materiale: coli, creioane colorate/ carioci, jetoane ( carton decupat, dopuri, orice alt obiect mic și rotund care se pretează la această activitate
Se desenează pe coli ca în modelele oferite de filmuleț( pot fi și alte modele, în funcție de imaginația dvs. și de abilitățile copiluli, apoi i se cere copilului să parcurgă simultan ambele trasee!
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/646257932585005/?t=24

”Inel de primăvară”
Materiale: hârtie/ carton, creioane colorate/ carioci, foarfece
Se deseneaza pe o coală conturul inelului (sau inelelor(, conform modelelor atașate ( dar puteți să desenați și altele ).
Se colorează insectele de către copil.
Se decupează conturul inelelor și se taie conform liniei roșii din primul atașament, apoi se înfășoară pe deget și se îmbină ca în atașamentul al doilea. Dacă ați decupat un inel prea mare, îl puteți transforma în brățară!

MARȚI 7 APRILIE

Joc distractiv:
~Cea mai amuzantă față!”
Materiale: carton/ coală mai mare, decupaje ochi, nas, gură, banda dublu adezivă/ alt lipici
Se desenează o față pe carton și se decupează 2 orificii pentru mâini. Se desenează/colorează/ decupează ochii, nasul și gura, apoi se aplică lipiciul/ banda adezivă. Conform filmulețului, se cere copilului să amplaseze ochii, nasul și gura. Rezultatul e garantat amuzant!
https://www.facebook.com/lali.calizayar/videos/3222876264423284/?t=17

Activitate ”Combină culorile!”
Materiale: coli, acuarele, recipient apă
Se printează sau se desenează pe coli după modelul din atașament, apoi se cere copilului să picteze și să combine culorile astfel:
1. ROȘU ȘI GALBEN
2. GALBEN ȘI ALBASTRU
3. ROȘU ȘI ALBASTRU
4. LA ALEGERE
Pentru diversificare și consolidare, se poate printa / desena și apoi realiza modelul din atașamentul al doilea .

LUNI 6 APRILIE

Dragi copii si părinți, în perioada 6- 21 aprilie este vacanță, dar am dori să vă fim alături și în continuare și să vă propunem activități pentru cei mici. Sărbătoarea de Paște se apropie și , chiar dacă anul acesta va fi altfel, știm că fiecare familie se pregătește pentru aceste sărbători. De aceea vom încerca să alegem și să vă sugerăm activități amuzante și ușoare, pe care să le puteți realiza împreună cu copiii, dacă și când aveți timp.

Joc distractiv:
”Poți să refaci modelul?”
Materiale: carton/ coli, creion/ carioca, paste/ boabe
Pe un carton/ foaie se trasează linii curbe, frânte ( ca în modelul din atașament, dar și alte modele).
Copilului i se va cere să refacă modelul amplasând pastele/ boabele pe linie.

”Învăț să desenez!”
Materiale: coli, creioane colorate
După modelele din atașament, arătați copilului, pe etape, cum pot desena corect o pisică sau un iepuraș. După ce l-au desenat , îl pot colora.

SÂMBĂTĂ 4 APRILIE

VINERI, 3 APRILIE

Pentru toate grupele:
Joc distractiv- ”Cel mai bun pilot!”
Materiale: carton/ revistă/ ziar pentru panou cu orificii, hârtie pentru confecționarea avioanelor- vezi poza din atașament
Se decupează orificii suficient de mari, apoi cartonul se aplica în dreptul ușii sau unde considerați că este potrivit. Copiii confecționează avioanele de hârtie, apoi se poate organiza un concurs. Cel care reușește să trimită de cele mai multe ori avionul prin orificii câștigă!

Grupa mică:
”Numără și potrivește!”- joc matematic
Materiale: cartonașe/ foi cu cifre, capace, biluțe/ orice alte obiecte mici care pot încăpea în capace( boabe, floricele, plastilină, etc.)- conform pozei din atașament
Copiilor li se prezintă cartonașele cu cifre,( câte un cartonaș, pe rând) apoi li se cere să aplice peste cartonașe mai întâi tot atâtea capace câte arată cifra. Pentru consolidare, vor fi rugați să pună câte un obiect în fiecare capac și să numere, facând corespondența cu cifra.
În funcție de copil, jocul se poate complica, adultul putând amplasa 1 sau 2 capace, copilul trebuind să completeze până obține atâtea obiecte câte arată cifra.

Grupa mijlocie
”Laleaua”- îndoituri de tip Origami
Materiale: hârtie colorată, foarfece , opțional -creioane colorate/ carioci și lipici
Se urmărește filmulețul, se taie hârtia, apoi se explică pe etape modul de îndoire. Se pot confecționa și tulpina și frunza din hârtie, sau dacă nu, floarea poate fi lipita pe o coală și se pot desena tulpina și frunza.
https://www.youtube.com/watch…

Grupa mare:
”Îți plac formele geometrice?”
Pe o foaie se pot printa sau desena forme geometrice punctate ca în modelul atașat, apoi copilului i se va cere să traseze pe contur, precizând de fiecare dată forma geometrică obținută . În continuare, va colora formele astfel:
1. cu rosu cercurile
2. cu galben triunghiurile
3 cu culoarea preferată dreptunghiurile
Suplimentar, poate număra și nota câte sunt din fiecare fel.
Ultima cerință este să scrie în pătrate numele lui! ( sau diminutivul, dacă numele are prea multe litere! 😊

JOI, 2 APRILIE

Pentru toate grupele:
Joc distractiv “Micul arhitect”
Materiale necesare- boabe de mazare, scobitori/ betisoare de lemn
Copilul poate, sub supravegherea unui adult, sa construiasca diverse structuri, ca in exemplul din atasament.

Grupa mica:
“Invat sa desenez!” – “Ursuletul si puisorul”
Materiale: coli, creioane colorate
Dupa modelele din atasament, copiii pot invata sa deseneze pe etape si exerseaza in acelasi timp conturarea cercului si a ovalului.

Grupa mijlocie:
“Crenguta inflorita”-pictura prin amprentare cu sticla
Materiale: coli, acuarele, recipient cu apa, pensula, o sticla mica de plastic
https://www.youtube.com/watch?v=eTkzMugXwp0

Grupa mare:
“Cele mai frumoase modele!” – decorare pe baza unui model existent
Materiale: carioca/ creioane colorate cu pigment tare, rola de hartie cu model – gen hartie absorbanta
Copiii vor puncta si vor trasa pe modelul hartiei , folosind culorile preferate, ca in exemplul din link-ul:
https://www.facebook.com/Elsonidodelahierbaalcrecer/videos/882631042182238/?t=7
sau din pozele atasate.

MIERCURI, 1 APRILIE

Pentru toate grupele: ”Vânătoarea de comori ”
Jocul se poate juca cu monede, nasturi sau orice alte obiecte mici și identice. Cum ideal ar fi să folosim obiecte ceva mai curate, putem folosi o mână plină de nasturi, sau putem dezinfecta obiectele cu care ne jucăm.
Cum se joacă?
Ascunde într-o cameră nasturii în locurile cele mai neașteptate, dar oarecum accesibile copiilor, după care invită copiii să le găsească. Stabilește un timp alocat jocului, dă-le copiilor câte un pahar de plastic pentru a aduna în el nasturii găsiți și cine găsește cei mai mulți câștigă! O recompensă ar fi binevenită!

Grupa mică:
”Omida mâncăcioasă!”
Pe o foaie se printează sau se desenează imaginea din atașament, apoi se cere copilului să deseneze/ coloreze în interiorul cercurilor , ce va mânca omida timp de o săptămână, după cum urmează:

LUNI- fructe ,
MARȚI- pește,
MIERCURI- legume,
JOI- ouă ,
VINERI- lapte,
SÂMBĂTĂ – tort
DUMINICĂ- ce îi place copilului !

Grupa mijlocie:
”S-o ajutăm pe gărgăriță să-și găsească puii !”
Se poate printa sau desena o fișă ca în imaginea atașată.
-Câte buline are pe aripi gărgărița mamă ? Gărgărițele care nu au tot atâtea buline nu sunt puii ei!
Sarcini didactice:
1. Încercuiți gărgărițele care NU SUNT puii gărgăriței
2. Colorați puii gărgăriței !

Grupa mare :
”Să desenăm animale cu forme geometrice!”
După vizionarea filmulețului, copiii vor desena / colora animallul/ animalelee preferat/e , folosind ca bază formele geometrice cunoscute.
https://www.youtube.com/watch…

MARȚI, 31 MARTIE

Pentru toate grupele:
joc distractiv ”Cine prinde tot ?”
https://www.facebook.com/clubkiki/videos/562856467652235/?t=30

Grupa mică:
Rime amuzante pentru corectarea pronunției ”Zi ca mine!”

Grupa mijlocie :
Se poate printa sau desena
-joc pentru consolidarea noțiunilor : sus, jos, stânga, dreapta
Colorați cu ROȘU pătratul de sub ochii care se uită în sus, cu VERDE pătratul de sub ochii care se uita în jos, cu GALBEN pătratul de sub ochii care se uită la dreapta și cu ALBASTRU pătratul de sub ochii care se uită la stânga.
Scrieți în caseta de jos câți ochi ați găsit din fiecare!

Grupa mare:
”Matemtica pe degete!”- un mod amuzant de a efectua operații matematice simple. Adunările sunt orientative, dvs. puteți scrie altele ( inclusiv scăderi ) , în funcție de copil

LUNI, 30 MARTIE

Pentru toate grupele:
Moment distractiv Zumba Kids ”Îmi place să mă mișc !”
:https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8

Grupa mică:
Activitate practică-Micul grădinar – experiment creștere fasole Se pregătesc materialele, apoi se vizionează împreună filmulețul Împreună cu un adult, copilul va efectua experimentul și va urmări apoi încolțirea/ creșterea plantei.
https://www.youtube.com/watch?v=RTRW2Cf9U2U

Grupa mijlocie:
Învătare cântec: ”Flori de primăvară”-După audiție, se repetă cuvintele și linia melodică, până se îmvață o parte sau tot cântecul.
https://www.youtube.com/watch?v=Jrrui59to20&feature=emb_logo

Grupa mare:
” Morișca” -confecționare prin tehnica ”Origami”-
Materiale. hârtie colorată sau albă, creioane colorate, foarfece, bețe de lemn/ paie de plastic sau alt suport pentru morișcă.
Se vizionează modul de realizare apoi se execută îndoiturile și decupajele conform modelului. La final, copilul se poate juca cu morișca sau se poate organiza un mic concurs între frați sau chiar alți membri ai familiei.
https://ro.pinterest.com/pin/277112183308726286/

DUMINICA . 29 MARTIE

E duminică…zi în care de obicei ne bucuram de multă libertate. Mai ales că primăvară și soare .. Dragi părinți, copiii înțeleg greu necesitatea de a sta în casă, și o acceptă și mai greu. Poate acest filmuleț îi va ajuta !

SÂMBĂTĂ 28 MARTIE

Super prințișori și prințese, super părinți !

Pentru cei din urmă, am selectat câteva sugestii oferite de Oana Moșoiu – lector universitar, doctor in Stiintele Educatiei, titulară a numeroase cursuri la Facultatea de Psihologie și Știintele Educației, consultant in educație, formare și dezvoltarea resurselor umane, mamă a patru copii si speaker foarte apreciat in conferinte dedicate parintilor si cadrelor didactice. Articolul se afla in ultimele 3 atașamente la postare. Sperăm să vă fie de folos !

VINERI 27 MARTIE

Copii, astazi va propunem sa aflati :
“De ce ploua?”- experiment

https://www.youtube.com/watch?v=mduY9CcO6xYsauhttp://www.itsybitsy.ro/ploaie-multicolora-din-nori-de-spu…/

Grupa mica:

“Modelaj cu …coca!”
Se pregătește coca , apoi se modelează diferite forme Pentru a face activitatea mai atractivă, coca ar putea fi colorată cu coloranti alimentari non-toxici. Spor!

https://educatie.inmures.ro/…/modelaj-din-aluat-de-coca.html

Grupa mijlocie:

”Forme geometrice – cercul și triunghiul”
Se vizionează filmul, apoi copilului i se poate cere să descopere și alte obiecte din casă care au forma geometrică – triunghi sau cerc, să deseneze/ coloreze/ modeleze cercuri și triunghiuri, să construiască conturul acestor forme cu materiale din casă.

Grupa mare :

Poveste terapeutică: ”Copilul care nu stia ce sa faca ”
Se citește povestea, apoi se discută despre ideile și mesajul conținut în poveste. La final, copilul poate desena scena care i-a plăcut cel mai mult din poveste.

http://www.sapovestim.ro/pove537ti-terapeutice.html
sau pozele din atasament

JOI 26 MARTIE

” Cutia misterelor”
Alegeți un număr mare de obiecte și puneți-le într-o cutie mare de carton. Acoperiți-o cu o față de masă sau un prosop, astfel ca nimeni să nu poată vedea în cutie.
Jucătorii trebuie să bage pe rand mâna în cutie și să identifice obiectele. Dupa ce toti jucatorii au extras din cutie toate obiectele, se vor numara obiectele recunoscute de ei și se va atribui un premiu persoanei care a identificat corect cele mai multe obiecte.

Grupa mica:
Poezie “Dansul lui Ligalo”
Se ascultă poezia citită de un adult, se repetă, apoi se repeta poezia prin jocuri de imitare a dansului, respectând mișcările sugerate în poezie.
https://jucarii-vorbarete.ro/poezii-terapeutice-vorbarete/

Grupa mijlocie:
Poveste: ”A venit primăvara”
După lectură, se discută despre anotimpul iarna/ primăvara cu aspectele specifice din poveste, despre personajele poveștii. Se pot pune întrebări privind preferințele copilului referitoare la anotimpuri, personaje, și i se poate cere să motiveze alegerile făcute.
https://www.povesti-pentru-copii.com/…/a-venit-primavara.ht…

Grupa mare:
”Confecționăm jucării” din materiale reciclabile
Matetriale: sticle de plastic , recipiente jucărie ouă Kinder, carioca, foarfece, sfoară, lipici,etc. Se alege jucăria dorită și se urmăresc pașii de realizare.
http://krokotak.com/2014/06/empty-plastic-bottles-game/

MIERCURI 25 MARTIE

Zumba Kids >
https://www.youtube.com/watch…
Grupa mică:
”Micul artist – Câmp cu lalele!” – pictură cu furculița
Materiale: coli, acuarele/ tempera, furculițe de plastic, recipient cu apă
https://www.musely.com/…/Getting-Creative-With-A-…/29356657…
Grupa mijlocie:
”Desenăm și proiectăm !”–proiectare pe un perete cu ajutorul unei lanterne – a unui desen realizat de copil.
Se pregătesc materialele necesare: pahar plastic, celofan/ folie, foarfece, carioca, lanternă , se urmărește filmul și apoi se urmează pașii. Copilul poate desena diferite modele pentru a fi proiectate.
https://ro.pinterest.com/pin/718746421769911071/feedback/…
Grupa mare :
”Numărăm și potrivim ” – potrivirea unui număr de piese lego pe un tabel cu cifre.
Materiale: un tabel printat sau desenat cu cifrele învățate, piese lego mici. Copilul va așeza în caseta respectivă tot atâtea piese câte arată cifra.
https://alittlepinchofperfect.com/10-frames-math-with-leg…/…

MARȚI 24 MARTIE

Joc distractiv: ”Omida jucăușă!
https://www.facebook.com/nicetomuch/videos/2775718772444747/?fref=gs&dti=1364573443706931&hc_location=group

Grupa mică: Cântec: https://youtu.be/CJLHuP8X

Grupa mijlocie : ”Secretele plantelor”-https://www.youtube.com/watch?v=i6ylkMPYQPI
Cântec ”Copăcelul din grădină” –https://youtu.be/JHWDTGPoHDQ

Grupa mare: https://www.youtube.com/watch?v=iDWrLzbBEOk
Cântec ”Eu am 10 degețele”- https://www.youtube.com/watch?v=PCvYYmVyR-k

LUNI 23 MARTIE

Grupa mijlocie:Legendele florilor:
https://www.youtube.com/watch?v=DOi42wLEFHU
Grupa mare: Curcubeu ”dulce!”
https://www.youtube.com/watch?v=mTtEFEeXsIk
https://www.youtube.com/watch?v=4FHbbc8v1Cs

VINERI 20 MARTIE

Link către experimentul cu piper: https://www.youtube.com/watch?v=868sEOgcaqg sau https://www.youtube.com/watch?v=u25e4_9CLBc

În fiecare zi , pe pagina de facebook a grădiniței, vom posta exemple de activități ce pot fi realizate acasă. Sperăm să vă placă !

Mâine, 31 mai 2019, sărbătorim ziua grădiniței alături de toți prințișorii și prințesele noastre !


ÎNSCRIEREA  LA GRĂDINIȚĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2019- 2020

Se va desfășura conform notei  Ministerului Educației Naționale nr. 30367 din 19/04/2019, astfel:

Perioada de înscriere si primire a dosarelor este 20/ 05/2019 – 07/06/2019.

ORAR PRIMIRE DOSARE :  

LUNI, MIERCURI, VINERI: între orele 9- 11   

MARȚI și JOI                       între orele 9- 11 și 15- 17                         

LOCURI DISPONIBILE :

                                                                                                                                    

Grupa mică orar prelungit ( 3 ani) :      80 locuri                              
Grupa mare orar prelungit (5-6 ani:     10 locuri
Grupa mare orar normal    (5-6 ani)     10 locuri
                                                                                                                                                                                                      

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

ORAR PRELUNGIT:

  –dosar plic                                            –   
-copie certificat de naștere copil
-copii buletin/ carte de identitate ambii părinți/ tutori/ susținători
-adeverință salariat ambii părinți / tutori/ reprezentanți legali legali                                                                                                                         

ORAR NORMAL:

-dosar plic
-copie certificat de naștere copil 
-copii buletin/ carte de identitate ambii părinți/ tutori/ susținători legali

Conform notei MEN, în cazul în care numărul de cereri de înscriere este mai mare decât numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2019- 2020, după aplicarea criteriilor de departajare generale se vor aplica criteriile specifice de departajare, astfel:

1.Vârsta de 3 ani împliniți la data de 1 /09/ 2019
2.Ambii părinți să fie angajați.
3.Cel puțin unul dintre părinți să fie angajat.

Calendarul detaliat al înscrierilor si nota Ministerului Educației Naționale pot fi consultate aici:

                                                                  

                                                                                               

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE- ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

METODOLOGIA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE

 

ÎNSCRIEREA LA GRĂDINIȚĂ pentru anul școlar 2018-2019

(se desfășoară conform adresei Ministerului Educatiei Naționale nr.30062/27.04.2017)

Prima perioadă de înscriere:  21.05.2018 – 8.06.2018

ORAR PRIMIRE DOSARE :

LUNI, MIERCURI, VINERI  între orele 10:00 – 13:00    ;      MARTI SI JOI:  între orele  10-13 și 15-17

Acte necesare pentru înscriere:

 Program prelungit:                                                                                                                                         

 • dosar plic
 • copie certificat naștere copil
 • copie buletin /carte de identitate ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali
 • adeverințe salariat părinți/ tutori/ reprezentanți legali                                                                                            

Program normal ( 4 ore)

 • dosar plic
 • copie certificat naștere copil
 • copie buletin /carte de identitate ambii părinți/ tutori/ reprezentanți legali

Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2018 – 2019:

Program prelungit :   

-grupa mică ( 3 ani)-  75 locuri

-grupa mare ( 5 ani) – 20 locuri

Program normal (4 ore) :

-grupa mare -10 locuri

 

ANUNȚ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT MICUL PRINȚ NR.22 cu sediul în: localitatea Brașov, b-dul.Ștefan Cel Mare și Sfânt , nr.16A, județul Brașov organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor copii,cu contract pe perioada nedeterminata.

I.Conditii generale:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice de participare la concurs:

1.Nivelul studiilor: 10 clase

2.Vechime în activitatea cu copiii: 1 an

III.Depunerea dosarelor si completarea fisei solicitantului

1.Dosarele se depun incepand din 12.02.2018-19.02.2018,dupa programul urmator:

Luni-vineri intre orele: 10.00-12.00

2.Selectia dosarelor si afisarea rezultatelor in 22.02.2018,ora 12.00

IV.Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

1.Proba scrisă: data 01.03.2018, ora 10.00,afisarea rezultatelor ora 13.00 la sediul institutiei.

2.Proba practică: data 02.03.2018, ora 9.30, la sediul institutiei.

3.Proba interviu: data 02.03.2018, ora 11.00,afisarea rezultatelor ora 13.00 la sediul institutiei.

4.Afisarea rezultatelor finale: data 05.03.2018,ora 10.00,la sediul institutiei.

Director,

Prof.Peter Marcela

DOCUMENTE SOLICITATE LA  DOSARUL DE DEPUNERE PENTRU CONCURS

 • Cerere incadrare

 • Curriculum vitae

 • Copie dupa actul de studii

 • Copie certificate nastere

 • Copie certificate casatorie

 • Copie dupa actul de identitate

 • Adeverinta medicala

 • Cazier judiciar

BIBLIOGRAFIA:

 • Ordinul Ministerului Sanatatii Nr.1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea si instruirea copiilor si tinerilor

 • Legea nr.98/1994 actualizata in 2004 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

 

Director,

Prof.Peter Marcela

______________________________________________________________________________

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR

DESCHIDEREA FESTIVĂ A ANULUI ȘCOLAR 2017- 2018 VA AVEA LOC LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2017, ORA 1000, ÎN CURTEA GRĂDINIȚEI.

Programul zilei se va desfășura astfel:

GRUPELE MICI A, B, C, D ȘI PROGRAM NORMAL( 4 ORE)

1000           – PRIMIREA COPIILOR ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII, ÎN CURTEA GRĂDINIȚEI

1000 – 1100 – FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR

1100 -1200   – ACTIVITATE ÎN SĂLILE DE GRUPĂ ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII ȘI

                  D-NELE EDUCATOARE

1200 -1230 – SERVIREA PRÂNZULUI ÎMPREUNĂ CU PĂRINȚII

1230         – PLECAREA ACASĂ

GRUPELE MIJLOCII A, B, C, D ȘI GRUPELE MARI  A, B, C, D ÎȘI VOR DESFĂȘURA PROGRAMUL OBIȘNUIT DE ACTIVITĂȚI, IAR ÎN INTERVALUL ORAR 1000 – 1100 VOR PARTICIPA ÎMPREUNĂ CU D-NELE EDUCATOARE LA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR.

ANUNȚ IMPORTANT

ÎNSCRIEREA LA GRADINIȚĂ pentru anul școlar 2017-2018

Perioada 22 mai – 9 iunie 2017 – înscrierea copiilor nou-veniți în grădiniță

ORAR PRIMIRE DOSARE : ZILNIC între orele 9:00 – 12:00 și 15:00 – 17:00

Acte necesare pentru înscriere:

 • dosar plic
 • copie buletin / carte de identitate părinți / tutori / reprezentanți legali
 • adeverințe salariat părinți / tutori / reprezentanți legali

Numărul de locuri disponibile pentru anul școlar 2017 – 2018:

Program prelungit :

 • Grupa mică : 100 locuri
 • Grupa mare : 10 locuri

Program normal (4 ore) : 10 locurMâine, 31 

Gradinița funcționează la o capacitate de 320 locuri.