November 3, 2015

Acte necesare la înscriere

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

-Cerere tip

-Copie certificat naștere copil

-Copie cărți de identitate ambii părinți/ reprezentanți legali ai copilului

-adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți/ reprezentanți legali sau adeverință privind perioada concediului de creștere și îngrijire copil, pentru tipul de program prelungit

– declarația pe propria răspundere

La dosarul de înscriere se adaugă, la începutul anului școlar, în perioada 6.09.-8.09.2023, următoarele documente:

a) adeverință de la medicul de familie în care se menționează că respectivul copil este sănătos clinic; (adeverința este necesară în prima zi de prezentare a copilului în unitatea de învățământ;

b) avizul epidemiologic/ dovada de vaccinare( fișa medicală cu vaccinările copilului), întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat(ă) de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea grădiniței.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE: în perioada 15- 30 iunie 2023

  1. Online-documentele mai sus-meționate , scanate , salvate în format PDF  și,grupate într-un singur folder denumit cu numele copilului și grupa pentru care solicită înscrierea (mică sau mare) vor fi trimise pe adresa de e-mail: miculprintg@gmail.com.

Sau

2. Fizic -documentele  grupate într-un dosar vor fi depuse la sediul grădiniței după următorul program:

Dimineața: Luni, Marți, Miercuri, Joi, Vineri- între orele 9-12.

După-masa: Marți și Joi între orele 15- 17.

Cererea tip și declarația pot fi descărcate de la rubrica Noutăți.

Model de cerere tip pentru înscriere:

În cazul în care întâmpinați probleme privind furnizarea documentelor cerute , vă rugăm să ne înștiințați prin email, la adresa : miculprintg@gmail.com și să ne furnizați un nr. de telefon la care să vă putem contacta.

Numarul de telefon al gradinitei este: 0368-431 017 , in intervalul 9- 14.

Adresa M.E.C. nr. 28269 din 27/04/ 2021 o puteți vizualiza aici:

Metodologia și calendarul înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2021- 2022 le puteți vizualiza aici:

https://edu.ro/au-fost-aprobate-metodologia-%C8%99i-calendarul-de-%C3%AEnscriere-copiilor-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-pentru-anul

_____________________________________________________________________________

Înscrierile la grădiniță pentru anul școlar 2020- 2021 se vor desfășura conform Adresei M.E.C. nr. 791 din 4/05.2020 , astfel:

Înscrierea   copiilor  care nu au frecventat grădinița :   8/06/2020-  3/07/2020

Metodologia și calendarul înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2020- 2021 le puteți vizualiza aici:

https://edu.ro/au-fost-aprobate-metodologia-%C8%99i-calendarul-de-%C3%AEnscriere-copiilor-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-pentru-anul

https://edu.ro/au-fost-aprobate-metodologia-%C8%99i-calendarul-de-%C3%AEnscriere-copiilor-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-primar-pentru-anul

Acte necesare:  

1.Cerere-tip disponibilă aici:                                           

2.Copie certificat de naștere copil

3.Copie cărți de identitate ale părinților /reprezentanților legali

4.Adeverință / declarație pe proprie răspundere privind calitatea de angajat a părinților/ reprezentanților legali

Actele vor fi trimise în format digital ( scan/ poză clară), grupate într-un singur folder denumit cu numele/ prenumele copilului și grupa pentru care se solicită înscrierea pe adresa de e-mail: miculprintg@gmail.com

Ex: Popescu Maria – grupa mica

În cazul în care întâmpinați probleme privind furnizarea documentelor cerute , vă rugăm să ne înștiințați prin email, la adresa : miculprintg@gmail.com și să ne furnizați un nr. de telefon la care să vă putem contacta.

Numarul de telefon al gradinitei este: 0368-431 017 , in intervalul 9- 14.

Metodologia și calendarul înscrierilor la grădiniță pentru anul școlar 2020- 2021 le puteți vizualiza aici:

https://www.edu.ro/au-fost-aprobate-procedura-%C8%99i-calendarul-privind-%C3%AEnscriereare%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-pre%C8%99colar

MODEL DE RECOMANDARE pentru copiii care nu împlinesc 6 ani la 1 septembrie 2020 și se înscriu la clasa pregătitoare.

  1. Reînscrierea copiilor care au frecventat grădinița în anul școlar precedent25/05/2020-  5/06/ 2020

Acte necesare: cerere tip completată și semnată , dsponibilă aici:

Cererea va fi transmisă în format electronic doamnelor educatoare ale grupelor.

Exemplu de denumire:  Popescu Maria- grupa mica

CAPACITATEA GRĂDINIȚEI: 260 LOCURI

NUMĂRUL DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ȘCOLARIZARE: 320

LOCURI DISPONIBILE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020- 2021

PROGRAM NORMAL ( 4 ORE)- 5 LOCURI

PROGRAM PRELUNGIT

GRUPA MICĂ : 80 LOCURI

GRUPA MARE ; 38 LOCURI

An școlar 2019- 2020

Dosar plic

– Copie după certificatul de naștere al copilului
– Copii după buletinele/cărțile de identitate ale ambilor părinți
– Adeverință de salariat pentru ambii părinți
– Cerere tip primită și completată la sediul grădiniței

Dosar medical (dosar plic)

-adeverință medicală tip de la medicul de familie, care să conțină istoricul medical al copilului și vaccinările făcute
-aviz de intrare în colectivitate de la medicul de familie