November 5, 2015

C.E.A.C. -Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității

Ce  este CEAC – Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității?

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei (C.E.A.C.) este un organism de asigurare internă a calităţii educaţiei  înfiinţată în baza următorului cadru legal:

 • Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi Art. (12);
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar, aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie 2005.

Care este scopul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității?

Misiunea Comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de  scopul de:

 • a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi de evaluare;
 • a asigura protecţia educabililor şi a părinţilor acestora, prin selectarea programelor menite să asigure informaţii sistematice, curente şi credibile din domeniul ştiinţelor educaţiei;
 • a contribui la dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii în învăţământul preuniversitar;
 • a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi din şcoală;
 • a asigura informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a tuturor actorilor educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice, corp profesoral, personal didactic şi auxiliar, comunitatea locală etc.);
 • a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul instituţiei de învăţământ.

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei:

 • Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele de calitate;
 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare a calităţii;
 • Implementează sistemul de management al calităţii;
 • Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate pe baza standardelor;
 • Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă cele mai relevante.

Regulamentul C.E.A.C.

Organigrama C.E.A.C pentru anul școlar 2022- 2023

Raportul anual de evaluare internă pentru anul școlar 2021- 2022

Plan operațional pentru anul școlar 2022- 2023

PLAN OPERAȚIONAL 2022- 2023