November 3, 2015

Management

Secțiunea prezintă date privind:

Consiliul de administrație al grădiniței

Organigrama instituției

Regulamentul de ordine interioară

Programul de funcționare al grădiniței

Alte documente manageriale

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în educație

Pentru detalii despre aceste subsecțiuni accesați meniul paginii.