November 3, 2015

Oferta Educationala

Grădinița    ”Micul prinț” oferă beneficiarilor educației :
a)  curriculum național la nivel preșcolar
b)  curriculum la decizia grădiniței
c)  activități extracurriculare
d)  bază materială modernă, completă  și actualizată

a) OFERTA CURRICULARĂ PENTRU  ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR , conform Curriculum-ului pentru educația timpurie , 2019

Profilul de formare al absolventului de învățământ preșcolar

Dezvoltarea  cognitivă                                                                                 

-Operarea cu reprezentări matematice elementare (numere, reprezentări numerice,  operaţii, concepte de spaţiu, forme geometrice, înţelegerea modelelor, măsurare) în diferite contexte de învăţare                                                                      -Utilizarea de informaţii despre mediul înconjurător și lume, prin observare,  manipulare de obiecte și investigarea mediului             -Manifestarea curiozităţii pentru explorarea mediului natural și social  -Manifestarea interesului pentru utilizarea tehnologiei, conștientizând modul în care aceasta îmbunătăţeşte şi afectează viaţa

 Dezvoltarea socio-emoțională

 -Implicarea adecvată în interacţiuni cu adulţi şi cu copii, prin manifestarea de iniţiativă şi aplicarea unor reguli simple de comunicare și relaţionare                         -Conştientizarea schimbărilor care se produc în sine şi în mediu, prin identificarea unor diferenţe şi similarităţi                                              -Acceptarea unor responsabilităţi în cadrul diferitelor grupuri de apartenenţă          -Identificarea elementelor de bază privind identitatea personală (nume, vârstă, gen, aspect fizic, data şi locul naşterii, adresa de domiciliu)                                        -Exersarea capacităţii de control al trăirilor emoţionale, pozitive şi negative            -Recunoaşterea şi împărtăşirea trăirilor/emoţiilor proprii în relaţia cu ceilalţi, în forme diferite                                                    

 Dezvoltarea  fizică, a sănătății și igienei personale                        

-Participarea în mod regulat la activităţi fizice variate (jocuri de mişcare, alergare,  dans, jocuri sportive)                                                          -Utilizarea motricităţii fine a mâinilor şi degetelor în contexte variate de activitate  -Utilizarea conştientă a simţurilor în interacţiunea cu  mediul                                               -Manifestarea autonomă a unor deprinderi de păstrare a sănătăţii și a igienei   personale                                                                                                  -Respectarea regulilor de comportament şi de securitate personală în diferite situaţii                                                                      

Dezvoltarea limbajului și a  comunicării                                            

 -Exersarea capacităţii de pronunţie corectă a sunetelor,  cuvintelor         -Identificarea/recunoașterea unor sunete, litere, cuvinte; punerea în corespondenţă  sunet-literă                                                                 -Formularea de mesaje simple în comunicarea cu ceilalţi, cu respectarea unor reguli  de bază de exprimare corectă                            -Manifestarea interesului pentru a asculta poveşti sau a povesti, respectând  succesiunea evenimentelor                                                       -Manifestarea interesului pentru cărţi şi pentru citit            

Dezvoltarea capacităților și atitudinilor în învățare                      

-Manifestarea curiozităţii şi interesului privind schimbările/ fenomenele/ evenimentele din jur, pentru a experimenta şi învăţa lucruri  noi                               -Manifestarea iniţiativei în interacţiuni şi  activităţi                                   -Demonstrarea capacităţii de concentrare şi persistenţă în realizarea unor activităţi  de învățare                                                                            -Manifestarea creativităţii în jocuri şi activităţi zilnice

        
b)  CURRICULUM LA DECIZIA GRĂDINIȚEI

Activități opționale particularizate în fiecare an școlar pentru fiecare grupă de preșcolari,  maxim o activitate pe săptămână.

c)  PROIECTE  EDUCAȚIONALE

Aceste proiecte  vizează dezvoltarea complexă a preșcolarilor, prin activități extrașcolare atractive, variate și  interesante, care să le ofere posibilitatea de a  progresa  atât pe plan cognitiv- intelectual, cât și psiho motric.

d) BAZA MATERIALĂ

Grădiniţa dispune de o bogată bază materială şi asigură condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor cu specific preşcolar. Astfel:

      Cele 13 săli de clasă sunt spaţioase, dotate cu mobilier corespunzător şi au triplă funcţionalitate: sală de curs, zonă pentru servirea meselor şi dormitor. Modul în care sunt delimitate zonele şi este asezat mobilierul nu creează dificultăţi în derularea activităţilor zilnice cu copiii.·      Grupurile sanitare sunt anexate fiecarei săli de grupă şi corespund normelor sanitare în vigoare