November 3, 2015

Programul casieriei

Încasarea contribuției pentru hrana copiilor se va face prin transfer/ virament bancar. Detaliile contului :

Începând cu 1 .11. 2022, contribuția de hrană este de 15 lei/ zi.

 

Modalitatea de calcul
• Contravaloarea alocației pentru hrană se achită anticipat pentru luna in curs, in prima săptămâna a fiecărei luni.
• În luna următoare, se plătește numărul de zile aferent lunii respective, din care se scad zilele nefrecventate de preșcolar în luna anterioară- astfel vor fi plătite DOAR zilele EFECTIV frecventate de copil.
• Neachitarea in termenul stabilit a contribuției se sancționează prin scoaterea preșcolarului din evidența grădiniței .