November 3, 2015

Regulamentul de organizare și funcționare a grădiniței

Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, OMEC 5115/2014, Legea 272/2004 republicată în 2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului ,  Legea 53/2004 cu modificările și completările ulterioare și cu  Ordinul nr. 4183 din 4 iulie 2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației publicat în Monitorul Oficial nr. 826 bis din 30 /08/2021.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, OMEC 5115/2014, Legea 272/2004 republicată în 2014 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și Legea 53/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu Statutul elevului și Statutul cadrelor didactice, precum și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare al Învățământului Preuniversitar din 2020.